Cтали відомими дати, тренери та програма навчальних тренінгів і семінарів серед викладачів університету з метою поширення результатів міжнародного проекту програми ЄС Erasmus + «MoPED»

Розпорядження У зв’язку з реалізацією міжнародного проекту програми ЄС Erasmus + KA2 № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти засобом використання інноваційних інструментів викладання – MoPED», удосконалення фахової підготовки викладачів ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» та з метою підвищення якості вищої освіти розпорядженням по університету затверджено склад сертифікованих тренерів університету. До складу тренерів увійшли: декан

Читати повністю