ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» здійснює атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, керуючись «Порядком атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 301 (Порядок атестації), Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року №818 (Зміни до порядку атестації) та внутрішнім «Положенням про атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» (Положення про атестацію осіб).


Порядок реєстрації осіб для проходження атестації:

Учасник атестації повинен подати заяву, копію паспорта, копію квитанції про сплату особисто за адресою: м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус 1, 2-й поверх, приймальня ректора або секретарю комісії (м. Переяслав-Хмельницький, вул. Пугачова, 2, ауд. 304, кафедра української лінгвістики та методики навчання, Левченко Тетяна Миколаївна).

Заяву (її відскановану копію) також можна подати в електронному вигляді на адресу: tanyalevchenko2010@ukr.net.

Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначені атестаційною комісією, маючи при собі документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також копію квитанції про сплату.

До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована перед початком атестації секретарем атестаційної комісії, та які подали заяву щодо проходження атестації і здійснили сплату.

Отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою без проходження процедури атестації можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення та надання завіреної у встановленому порядку копії одного з таких документів із усіма необхідними додатками:

1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10 балів;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями: українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

Оригінал одного із зазначених вище документів слід мати при собі.

Вартість послуги складає: 1100 грн. (проходження процедури атестації та отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою). 150 грн. (отримання посвідчення про вільне володіння державною мовою без проходження процедури атестації). 

Оплату здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач:  ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».                               

Код:  04543387  МФО 820172.                               

Р/рахунок:  31252279103726.                                   

Банк:  ГУ ДКСУ  у Київській  обл.                     

Код платежу: 25010100.                                           

Призначення платежу: за  атестацію з державної мови.

Прізвище,  ім’я,  по батькові особи.          

Склад атестаційної комісії (Наказ про створення атестаційної комісії):

Свириденко Оксана Михайлівна – голова комісії, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету;

Потапенко Олександр Іванович – член комісії, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української лінгвістики та методики навчання;

Товкайло Тамара Іванівна – член комісії, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання;

Чубань Тетяна Василівна – член комісії кандидат філологічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання;

Левченко Тетяна Миколаївна – секретар комісії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання.


Графік
атестаційних сесій осіб щодо вільного володіння державною мовою у 2018-19 навчальному році

Місяць
Вересень

2018

Жовтень

2018

Листопад

2018

Грудень

2018

Січень

2019

Лютий

2019

Березень

2019

Квітень

2019

Травень

2019

Червень

2019

Липень

2019

Серпень

2019

Число
272529212428282523272529

Атестаційні сесії проводяться також у разі потреби.

Зразки завдань (Зразки завдань). Підготовка до атестації здійснюється за базовим курсом упродовж трьох днів. Зразок заяви (Зразок заяви).

Місце проведення атестації осіб, які претендують на державну службу,  щодо вільного володіння державною мовою:

м. Переяслав-Хмельницький, вул. Пугачова, 2, ауд. 302, філологічний факультет ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Телефон для довідок: (099) 061 07 99 – Левченко Тетяна Миколаївна (секретар атестаційної комісії).