Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та
запобігання корупції у діяльності Університету. Вона встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі на офіційному веб-сайті
університету: Антикорупційна програма університету