Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” за освітньо-професійною програмою Психологія (спеціалізація консультативна психологіят та соціально-психологічна реабілітація), спеціальність 053 Психологія Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” за освітньо-професійною програмою Практична психологія, спеціальність 053 Психологія

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Трудове навчання та технології), спеціальність 014 Середня освіта Трудове навчання та технології), Галузь знань 01 Освта/Педагогіка

Висновок експертної комісії МОН України акредитаційної експертизи підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і література, спеціалізація:Німецька/французька/російська мова), спеціальність 014 Середня освіта (Англійська мова і література) Галузь знань 01 Освта/Педагогіка 

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 01 Освта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Музичне мистецтво) освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010101 “Дошкільна освіта” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030301 “Українська мова та література” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010201 “Початкова освіта” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» напряму підготовки 8.01020101 “Фізичне виховання” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0203 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030201 “Гуманітарні науки (Історія)” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0401 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.04010201 “Природничі науки (Біологія)” освітнього рівня “магістр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 “Професійна освіта (Економіка)” освітнього рівня “бакалавр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 “Професійна освіта (Охорона праці)” освітнього рівня “бакалавр”

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0301. Соціально-політичні науки з напряму підготовки 6.030104 “Політологія”* освітнього рівня “бакалавр”