При оформленні статей до міжнародних науковометричних баз даних обов’язковим є дані про афіліювання авторів (адресні відомості про місце роботи).

Рішенням Вченої Ради ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», від 19 червня 2017 року, протокол №9 рекомендовано використовувати у наукових публікаціях назву Університету англійською мовою:

Pereiaslav-KhmelnytskyHryhorii Skovoroda State Pedagogical University