ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

ПРИЙОМ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ РОЗПОЧНЕТЬСЯ 12 ЛИПНЯ І ТРИВАТИМЕ ДО 26 ЛИПНЯ! 

ВСТУПНИКАМ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ І ДОКТОРА НАУК

ПРО УНІВЕРСИТЕТ


Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на жовтень 2017 р. контингент студентів складає 5 339 осіб, з них на денній формі навчається 3 128 осіб, а на заочній формі – 2 211 особи. У відділі аспірантури та докторантури навчається 105 аспірантів, 7 докторантів та 5 здобувачів.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» в рейтингах (станом на 2018 р.). Університет зайняв 125-ту позицію в академічному рейтингу «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО, який формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання серед 200 кращих університетів України. Крім цього беруться до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, окреслені Конференцією IREG-9: «Рейтинги і акредитація – дві дороги до однієї мети» (23-25 травня, 2018 р., м. Хассельті, Бельгія) та Конференцією міністрів освіти Європейського простору вищої освіти (24-25 травня 2018 р., Париж, Франція).

У оновленій редакції рейтингу «4 InternationalColleges& Universities», при формуванні якого використовуються показники цитованості та відвідуваності офіційних веб-представництв ВНЗ світу, а джерелами інформації виступають бази даних міжнародного інтернет-гіганту Google, американської компанії Alexa Internet (дочірня компанія Amazon) та британської компанії Majestic-12. ми займаємо 120 місце (зі 171 ВНЗ України).

У рейтингу університетів світу за рівнем їх присутності в мережі «Ranking Web of Universities від Webometrics», що за допомогою незалежних веб-індикаторів та науково обґрунтованої моделі опосередковано оцінює усі аспекти діяльності вишу: наукову, навчальну, культуру, соціальну, спортивну тощо (що відрізняє його від інших інтернет-рейтингів) ми займаємо 145 позицію (серед українських ВНЗ із 327 місць) та 12 495 місце з більш ніж 26 тисяч світових ВНЗ.

На даний час наш університет активно нарощує свою активність задля входження до рейтингу ВНЗ України за даними наукометричної бази даних «SciVerse Scopus», де заклад вищої освіти представлений.

 • Школа грамоти при єпископській кафедрі

  Утворена у 1702 році за ініціативи Івана Мазепи. Для цієї школи гетьман передав значну кількість навчальної та духовної літератури, що до цього зберігалась при різних церквах Переяслава та інших міст тогочасної України. Серед цих книг знаходилось і знамените Пересопницьке Євангеліє. Найбільш потужним напрямом освітньої діяльності при архієрейській кафедрі у Вознесенському..Читати повністю...

 • Школа іконопису

  Є підстави стверджувати, що засновувалась вона не на порожньому місці. У XVII ст. по всьому Лівобережжю було широко відоме ім’я переяславського монаха Федора Миславського, який займався іконографією іконостасів. А вже в 1706 році Іоан Максимович, відомий маляр-іконописець, засновник Києво-Печерської малярні мав малярню і в Переяславі. У той час він розписував..Читати повністю...

 • Засновано Переяславський колегіум

  Cередній навчальний заклад, який відкритий у жовтні 1738 року на зразок Києво-Могилянського колегіуму, завдяки зусиллям єпископа Арсенія Берла (1670–1744 рр.) – випускника Києво-Могилянської академії та Львівського університету. Колегіум відомий тим, що у ньому викладав професор піїтики Григорій Сковорода, де написав велику кількість своїх творів (зокрема «Сад божественних пісень»). Нині у приміщеннях колишнього..Читати повністю...

 • Колегіум набув статусу на духовної семінарії

  З відкриттям вищих класів колегіум іменується семінарією. У 1862 році її перевели до Полтави. Перший ректор Переяславської семінарії, який не був єпископом – Федір Домонтович – заснував правила внутрішнього життя семінаристів, зокрема ввів щорічні травневі канікули – гуляння – рекреації.

 • Утворене духовне училище

  Від Переяславської колегії відокремилося духовне училище. Видатні випускники – Андрій Козачковський і Федір Камінський. В 30-х роках XX століття на базі Переяславських духовного, комерційного та Вітовецького початкового училищ було створено Переяславську педагогічну школу.

 • Жіноча гімназія

  У кінці 90-х рр. ХІХ ст., у Переяславі утворили жіночу гімназію; її директором був Касяненко (1890-х рр.), потім Городецька ( на початку ХХ ст.). В 90-х рр. ХІХ ст. – на початку ХХ ст. до викладацького колективу гімназії входили законовчитель – Макар Сохович (1893 р.), учитель арифметики – Степан Томашевський..Читати повністю...

 • Однокласне початкове єврейське училище

  Очолював єврейське училище Невах Бугель (1895 р.), що мав звання початкового вчителя; викладав юдейський «закон Божий» – рабин Фарбер Йона (1895 р.); учитель єврейського правопису – меламед Бегельфер Іосель (1895 р.); інші предмети викладали – Аврам Козловський (1896 р.) та Давид Чайковський (1895 р.). У 90-х рр. ХІХ ст. в..Читати повністю...

 • Чоловіча гімназія

  У 1908 р. у Переяславі відкрили чоловічу гімназію, очолював її директор Юліан Антонюк. Її гімназистами були пізніше відомі українські діячі Микола Лівицький – майбутній президент УНР в екзилі (1967 р.), Володимир Заболотний – славетний український архітектор, отаман Чорний – Куреда Гаврило Тарасович.

 • Переяславський педагогічний технікум

  З початку свого заснування з 1932 р. (рік утворення Київської області) цей середній педагогічний заклад називався «Переяслав-Хмельницький педтехнікум». Першим директором педтехнікуму було призначено Нестирука. Технікум два роки розміщувався в одноповерховому пристосованому для навчання приміщенні по вул. Набережній. У травні 1934 р. директором педтехнікуму було призначено І. Ф. Шатилюка. Невдовзі технікум..Читати повністю...

 • Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище

  У повоєнні роки педагогічне училище очолювали директори: Захарченко П. Р. (жовтень 1943 р. – лютий 1959 р.), Новохатько Г. М. (березень 1959 р.– серпень 1984 р.), Коломієць В. А. (серпень 1984 р.– липень 1987 р.). Наприкінці 1943 р. з великими труднощами були відремонтовані два пристосовані під навчальні заняття одноповерхові приміщення,..Читати повністю...

 • Філія Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

  У 1986 р. було відкрито Переяслав-Хмельницьку філію Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Першим директором було призначено М.Г. Тараненка.

 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут

  Створений 24 листопада 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України №949 на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 • Інституту присвоєно ім’я Григорія Савича Сковороди

  1 грудня 1994 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 888 Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституту присвоєно ім’я Г.С.Сковороди, який стояв біля витоків освіти і науки на Переяславщині.

 • Реформовано в університет

  28 лютого 2002 р. – Розпорядженням Кабінету Міністрів України №85-р Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди реформовано в Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

ОГОЛОШЕННЯ

08401, Україна, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30