ПРО УНІВЕРСИТЕТ


Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний вищий навчальний заклад, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на квітень 2018 року контингент студентів складає 4 643 осіб, з них на денній формі навчається 2 700 осіб, а на заочній формі – 1 943 особи. У відділі аспірантури та докторантури навчається 105 аспірантів, 7 докторантів та 5 здобувачів.

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України університет щорічно покращує свої позиції: у 2017 р. посів 93 місце (2016 р. – 96, 2015 р. – 127 місце) серед 288 вищих освітніх закладів України. Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використовувалися найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вишів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс».

Університету вдалося зберегти свої позиції на 123 місці  і в академічному рейтинзі «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО, що формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання (123 – у 2016 р.; 124 – у 2015 р.; 129 – у 2014 р.;  134 – у 2013 р.) серед 200 кращих університетів України. Університет займає 8 місце серед педагогічних вишів України.

 • Школа грамоти при єпископській кафедрі

  Утворена у 1702 році за ініціативи Івана Мазепи. Для цієї школи гетьман передав значну кількість навчальної та духовної літератури, що до цього зберігалась при різних церквах Переяслава та інших міст тогочасної України. Серед цих книг знаходилось і знамените Пересопницьке Євангеліє. Найбільш потужним напрямом освітньої діяльності при архієрейській кафедрі у Вознесенському..Read More

 • Школа іконопису

  Є підстави стверджувати, що засновувалась вона не на порожньому місці. У XVII ст. по всьому Лівобережжю було широко відоме ім’я переяславського монаха Федора Миславського, який займався іконографією іконостасів. А вже в 1706 році Іоан Максимович, відомий маляр-іконописець, засновник Києво-Печерської малярні мав малярню і в Переяславі. У той час він розписував..Read More

 • Засновано Переяславський колегіум

  Cередній навчальний заклад, який відкритий у жовтні 1738 року на зразок Києво-Могилянського колегіуму, завдяки зусиллям єпископа Арсенія Берла (1670–1744 рр.) – випускника Києво-Могилянської академії та Львівського університету. Колегіум відомий тим, що у ньому викладав професор піїтики Григорій Сковорода, де написав велику кількість своїх творів (зокрема «Сад божественних пісень»). Нині у приміщеннях колишнього..Read More

 • Колегіум набув статусу на духовної семінарії

  З відкриттям вищих класів колегіум іменується семінарією. У 1862 році її перевели до Полтави. Перший ректор Переяславської семінарії, який не був єпископом – Федір Домонтович – заснував правила внутрішнього життя семінаристів, зокрема ввів щорічні травневі канікули – гуляння – рекреації.

 • Утворене духовне училище

  Від Переяславської колегії відокремилося духовне училище. Видатні випускники – Андрій Козачковський і Федір Камінський. В 30-х роках XX століття на базі Переяславських духовного, комерційного та Вітовецького початкового училищ було створено Переяславську педагогічну школу.

 • Жіноча гімназія

  У кінці 90-х рр. ХІХ ст., у Переяславі утворили жіночу гімназію; її директором був Касяненко (1890-х рр.), потім Городецька ( на початку ХХ ст.). В 90-х рр. ХІХ ст. – на початку ХХ ст. до викладацького колективу гімназії входили законовчитель – Макар Сохович (1893 р.), учитель арифметики – Степан Томашевський..Read More

 • Однокласне початкове єврейське училище

  Очолював єврейське училище Невах Бугель (1895 р.), що мав звання початкового вчителя; викладав юдейський «закон Божий» – рабин Фарбер Йона (1895 р.); учитель єврейського правопису – меламед Бегельфер Іосель (1895 р.); інші предмети викладали – Аврам Козловський (1896 р.) та Давид Чайковський (1895 р.). У 90-х рр. ХІХ ст. в..Read More

 • Чоловіча гімназія

  У 1908 р. у Переяславі відкрили чоловічу гімназію, очолював її директор Юліан Антонюк. Її гімназистами були пізніше відомі українські діячі Микола Лівицький – майбутній президент УНР в екзилі (1967 р.), Володимир Заболотний – славетний український архітектор, отаман Чорний – Куреда Гаврило Тарасович.

 • Переяславський педагогічний технікум

  З початку свого заснування з 1932 р. (рік утворення Київської області) цей середній педагогічний заклад називався «Переяслав-Хмельницький педтехнікум». Першим директором педтехнікуму було призначено Нестирука. Технікум два роки розміщувався в одноповерховому пристосованому для навчання приміщенні по вул. Набережній. У травні 1934 р. директором педтехнікуму було призначено І. Ф. Шатилюка. Невдовзі технікум..Read More

 • Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище

  У повоєнні роки педагогічне училище очолювали директори: Захарченко П. Р. (жовтень 1943 р. – лютий 1959 р.), Новохатько Г. М. (березень 1959 р.– серпень 1984 р.), Коломієць В. А. (серпень 1984 р.– липень 1987 р.). Наприкінці 1943 р. з великими труднощами були відремонтовані два пристосовані під навчальні заняття одноповерхові приміщення,..Read More

 • Філія Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького.

  У 1986 р. було відкрито Переяслав-Хмельницьку філію Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького. Першим директором було призначено М.Г. Тараненка.

 • Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут

  Створений 24 листопада 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України №949 на базі Переяслав-Хмельницького філіалу Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 • Інституту присвоєно ім’я Григорія Савича Сковороди

  1 грудня 1994 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 888 Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному інституту присвоєно ім’я Г.С.Сковороди, який стояв біля витоків освіти і науки на Переяславщині.

 • Реформовано в університет

  28 лютого 2002 р. – Розпорядженням Кабінету Міністрів України №85-р Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди реформовано в Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

ОГОЛОШЕННЯ


08401, Україна, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30