Засідання ректорату від 19.04.2021: результати виставки «Освіта та кар’єра – 2021» і ІІ туру Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Історія та археологія», профорієнтаційна робота та вибори до Студентської ради • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Засідання ректорату від 19.04.2021: результати виставки «Освіта та кар’єра – 2021» і ІІ туру Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Історія та археологія», профорієнтаційна робота та вибори до Студентської ради

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Засідання ректорату від 19.04.2021: результати виставки «Освіта та кар’єра – 2021» і ІІ туру Всеукраїнського конкурсу зі спеціальності «Історія та археологія», профорієнтаційна робота та вибори до Студентської ради

У понеділок, 19 квітня 2021 року о 10:00, у онлайн форматі за допомогою платформи Microsoft Teams відбулося чергове засідання ректорату університету. На порядку денному стояли питання про результати участі університету у віртуальній виставці «Освіта та кар’єра – 2021», підсумки проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія», проведення Дня відкритих дверей та заходів з профорієнтаційної роботи, систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, підсумки виборів органів студентського самоврядування та реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків.

Про результати участі університету у віртуальній виставці «Освіта та кар’єра – 2021» доповів кандидат історичних наук, доцент, фахівець навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Василь Якуба. В умовах карантинних обмежень, запроваджених Кабінетом Міністрів України та введенням карантину у м. Києві, Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар’єра – 2021» 9-10 квітня 2021 року проходила віртуально, використовуючи новітні онлайн технології, на базі сайту https://osvitaexpo.com.ua. У виставці взяли участь заклади освіти і організації з України, Німеччини, Чехії, Польщі, Словаччини, Канади, Литви, Кіпру, Ізраїлю. Загальна кількість учасників виставки – 86 закладів освіти.

Традиційно, Університет Григорія Сковороди в Переяславі брав участь в даному освітянському заході та представляв свої здобутки і напрацювання. У рамках виставки в онлайн форматі на базі платформ ZOOM та ClickMeeting відбулися більше 72 конференцій, презентацій, круглих столів та майстер-класів, які проводили учасники виставки, представники Національної академії педагогічних наук України та Державної установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.

У рамках виставки для вищої освіти проводився конкурс з тематичних номінацій. Переможців конкурсу буде визначено після закінчення карантинних заходів, пов’язаних з перебуванням м. Києва у «червоній зоні».

Про підсумки проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія та археологія» йшлося у доповіді кандидата історичних наук, доцента, заступника завідувача кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін з наукової роботи, відповідального секретаря галузевої конкурсної комісії Людмили Хмельницької. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році», згідно з додатком до наказу Міністерства освіти і науки України № 1457 від 24.11.2020 р., Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» було визначено базовим для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020/2021 н. р. зі спеціальності «Історія і археологія».

З метою організації й проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу було видано наказ по університету від 01.12.2020 р. №248 в якому для проведення Конкурсу було затверджено оргкомітет. Також наказом було затверджено конкурсну комісію зі спеціальності «Історія і археологія» у складі провідних фахівців з галузі історії та археології. Зокрема, головою галузевої конкурсної комісії було обрано доктора історичних наук, професора кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, дійсного члена НАПН України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Віктора Коцура; заступником голови галузевої конкурсної комісії – доктора політичних наук, професора кафедри політології, декана факультету історичної і соціально-психологічної освіти Бориса Дем’яненка; відповідальним секретарем галузевої конкурсної комісії – кандидата історичних наук, доцента кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін Людмилу Хмельницьку.

Окрім цього, для забезпечення об’єктивного проведення Конкурсу і вирішення спірних питань було затверджено склад апеляційної комісії. Загалом на Конкурс надійшло 100 робіт.

За підсумками проведення І етапу (рецензування робіт) Конкурсу, 14 квітня 2021 року 25 представники із 22 закладів вищої освіти взяли участь в II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Історія і археологія» в онлайн-форматі (на платформі Microsoft Teams).

Учасники Конкурсу презентували свої доповіді з регламентом до 10 хв., а члени комісії мали можливість задати доповідачам додаткові запитання до 5 хвилин. Після проведення підсумкової науково-практичної конференції (захистів робіт) галузева конкурсна комісія підбила підсумки ІІ туру Конкурсу та прийняла рішення про визначення переможців Конкурсу та оголошення результатів, яке відбулося в конференц-залі імені Василя Сухомлинського. Дипломами І ступеня було нагороджено 5 осіб; ІІ ступеня – 8 осіб, ІІІ ступеня – 12 осіб.

По завершенню процедури оголошення результатів заступник голови та відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії розпочали формування звітної документації  результатам проведення Конкурсу.

Вся інформація стосовно проведення Конкурсу та його результатів знаходиться в публічному доступі на сайті університету.

Декани факультетів доповіли про проведення Дня відкритих дверей та заходів з профорієнтаційної роботи. У зв’язку із пандемією, профорієнтаційна робота проводиться дистанційно. Зокрема, у онлайн форматі практикуються дні відкритих дверей на факультетах, проводиться профорієнтаційна робота із директорами шкіл та класними керівниками, робота з формування контингенту здобувачів вищої освіти посилюється також шляхом позиціювання в інформаційному просторі (розміщення на сайтах факультетів та у соціальних мережах профорієнтаційних матеріалів). Розповсюджуються інформаційні буклети, формуються бази даних абітурієнтів, а також до профорієнтаційної роботи долучаються випускники та студенти університету

Кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Вячеслав Різник також виявив бажання висловити свою думку щодо цього питання: «Перш за все, дозвольте подякувати за виконану Вами роботу у напрямі профорієнтації та залучення майбутніх абітурієнтів і за Ваше розуміння важливості даного питання у цей час. Відомо, що на факультеті гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій вже проводили День відкритих дверей; на факультеті педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва започатковано соціальний проєкт – безкоштовний онлайн марафон «Профлайфхак або як обрати професію майбутнього»; факультет фінансово-економічної і професійної освіти проводить тренінги у Центрі зайнятості. Але хотілось би звернути Вашу увагу саме на Дні відкритих дверей. На сьогодні є дві базові моделі для його реалізації: модель централізована і модель роботи в межах факультетів. Ми пропонуємо до використання другу модель, яка, на наш погляд, є більш предметною і дієвою в умовах дистанційної роботи. Тому просимо деканів визначитися із датами зустрічей, підготувати інформаційні матеріали і подати анонс цієї події. Також під час спілкування просимо долучатися Приймальну комісію для того, щоб подати інформацію про університет, про те, як змінилися в цьому році особливості вступної кампанії, надати поради про те, як обрати спеціальність, як визначатися із пріоритетами, аби бали були максимально враховані і абітурієнти могли вступити на бюджет. Окрім цього, просимо Приймальну комісію надати інформацію про усі освітні програми, які є в університеті. Деканам факультетів та завідувачам кафедр теж варто долучатися до зустрічей для безпосереднього спілкування, аби розповісти про переваги навчання на Ваших факультетах, ознайомити із матеріально-технічною базою та із можливостями академічної мобільності».

У свою чергу, керівниця навчально-наукового центру забезпечення якості освіти університету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Усик розповіла про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти:

«Виконавська дисципліна є запорукою організації якісного і успішного освітнього середовища в університеті. Наголошуємо про активізацію роботи щодо виконання наказів до 22.04.2021 р.:

– наказу № 273 від 21.12.2020 р. «Про підведення підсумків рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників» щодо завантаження оцифрованого підтвердження звітної інформації на «Google Диск» для подальшого аналізу і оприлюднення рейтингу на сайті;

–  на виконання пункту наказу № 61 від 29.03.2021 р. «Про План заходів щодо удосконалення освітнього процесу та перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на дотримання академічної доброчесності», до 20.04.2021 року потрібно подати до Центру забезпечення якості освіти кваліфікаційні роботи першого (бакалаврського) рівня для автоматизованої перевірки на дотримання норм академічного письма.

Окрім цього, 28-30 квітня 2021 року в університеті із використанням технічних засобів зв’язку буде проходити робота експертної групи з акредитації освітньої програми «Психологія» третього (освітньо-наукового) рівня. До експертної групи входять представники Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Херсонського державного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка. Всі матеріали для проходження експертизи підготовлені, наразі проводяться організаційно-методичні зустрічі з гарантом, робочою групою і залученими представниками структурних підрозділів з метою окреслення стратегії презентації освітньої програми і закладу на належному рівні».

Про підсумки виборів органів студентського самоврядування розповідала виконуюча обов’язки голови Студентської ради університету Вікторія Власюк. У п’ятницю, 16 квітня 2021 року, відповідно до «Положення про органи студентського самоврядування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та протоколів студентської виборчої комісії на платформі Microsoft Teams відбулись вибори до Студентської Ради Університету. Протягом цілого дня сковородинівці обирали нового очільника Студентської ради університету, голів студентських рад факультетів та голови студентських рад гуртожитків.

У ході голосування на посаду голови студентської ради університету перемогу здобув студент І року навчання магістратури факультету технологічної і математичної освіти Вадим Домарецький. Стосовно голів студентського самоврядування факультетів, то тут імена тріумфаторів розподілилися наступним чином: головою студентської ради факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій стала  студентка І курсу цього факультету Дарина Макарчук; факультету технологічної і математичної освіти – першокурсниця цього факультету Яна Дакал; факультету історичної і соціально-психологічної освіти – першокурсниця Діана Горбань;  факультету педагогічної освіти, менеджменту та мистецтва – першокурсниця Марина Прокопенко. У свою чергу, головою студентської ради факультету фінансово-економічної і професійної освіти стала  студентка ІІ курсу Яна Артеменко, факультету фізичної культури, спорту і здоров’я – другокурсник Роман Беркут, а головою студентської ради факультету української та іноземної філології – другокурсниця Крістіна Ташоян. Гуртожиток № 1 може привітати з приводу перемоги студентку ІІІ курсу факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Вікторію Вакуліч, а гуртожиток № 2 – студентку ІІ курсу факультету історичної і соціально-психологічної освіти Анастасію Шум.

У ході обговорення крайнього питання, яке постало на порядок денний, проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент Василь Дудар проінформував членів засідання про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків. Постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2019 року № 1051 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків» реалізовується експериментальний проект щодо застосування електронних студентських (учнівських) квитків, які можуть пред’являтися замість студентських (учнівських) квитків закладу вищої та/або професійної (професійно-технічної) освіти, для підтвердження статусу студента (учня) такого закладу та реалізації його права на пільги, передбачені законодавством України.

За ініціативи Мінцифри Урядом схвалено постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2020 року № 278 «Про реалізацію експериментального проекту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон», якою розпочато реалізацію відповідного експериментального проекту.

Відповідно до постанови визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування за умови наявності технічних засобів, призначених для встановлення достовірності відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, протягом строку реалізації експериментального проекту здійснюють повноваження з надання адміністративних послуг, що потребують пред’явлення особою паспорта громадянина України та/або паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відповідно до вимог законодавства з урахуванням вимог Порядку, затвердженого цією постановою. Інші юридичні та фізичні особи, які здійснюють надання послуг, що потребують відповідно до вимог законодавства пред’явлення особою паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, інших документів (відомостей, даних), за власним рішенням можуть приєднатися до реалізації експериментального проекту.

У зв’язку з цим, на університет надійшов лист від Міністерства цифрової трансформації України, у якому пропонується розглянути можливість приєднання нашого університету до реалізації зазначених постанов та впровадження використання е-студентського, е-паспорта громадянина України та е-паспорта громадянина України для виїзду закордон замість паперових копій документів у всіх життєвих ситуаціях, де потрібно пред’явлення або копія документа(-ів).

Також 21 квітня 2021 року відбудеться вебінар «Можливості використання цифрових документів в сфері освіти», за результатами якого будуть заплановані більш реальні проекти, які можна буде в подальшому реалізувати в нашому університеті, адже цифровий документообіг – це один із ключових пунктів діяльності закладу вищої освіти в майбутньому.

У блоці питань «Різне» ректор університету Віктор Коцур повідомив, що 15 квітня 2021 року, Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на зайняття посад ректорів Бердянського державного педагогічного університету, Донецького державного університету управління та нашого Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (після підписання статуту МОН – Університету Григорія Сковороди в Переяславі). Прес-служба університету слідкуватиме за ходом конкурсу та неодмінно повідомлятиме усі новини про його перебіг.

Автор публікації

Аліна Нестерук

Відділ PR-технологій та зв’язків з громадськістю
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі, дозволяється за умови посилання на phdpu.edu.ua. При копіюванні матеріалів порталу для інтернет-видань обов’язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.

ПРОФІЛІ ВИКЛАДАЧІВ

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Кабінет Міністрів України затвердив положення щодо реєстру кваліфікацій
17.06.2021
У вівторок, 22 червня 2021 року, відбудеться спільне засідання ректорату та Вченої ради
17.06.2021
Міжнародна тенісна академія шукає охочих стати вихователями на літній сезон відпочинку
15.06.2021
Перейти до вмісту