МОН розробило вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. У чому їх суть? • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

МОН розробило вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. У чому їх суть?

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Освіта і наука > МОН розробило вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. У чому їх суть?

Прогресивні країни Європейського простору вищої освіти уже віддавна активно впроваджують міждисциплінарні освітні (наукові) програми. Не стоїть осторонь й Україна, а відтак нещодавно Міністерством освіти і науки України було розроблено та затверджено вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. Відповідний наказ МОН від 1 лютого 2021 року № 128 «Про затвердження Вимог до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм» було зареєстровано в Міністерстві юстиції України минулого вівторка – 6 квітня 2021 року за № 454/36076 та включено до «Офіційного вісника України» від 16 квітня 2021 року за  № 29. – повідомляє сайт Міністерства.

У чому суть? Освітня (наукова) програма вважається міждисциплінарною, якщо обсяг освітніх компонентів у кредитах європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, що може бути співвіднесений з відповідними спеціальностями (галузями), які визначають її предметну область, є приблизно однаковий.

Вимоги встановлено з урахуванням особливостей міждисциплінарних (розширених) освітніх програм початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та міждисциплінарних освітньо-наукових програм другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів.

На початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти можуть розроблятися міждисциплінарні – розширені – освітні програми. Серед цілей запровадження таких програм: формування результатів навчання, спільних для групи спеціальностей, що належать до однієї або двох галузей знань та сприяння здійсненню здобувачем освіти усвідомленого подальшого вибору спеціальності для продовження навчання.

У свою чергу, на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти з метою підготовки фахівців, які спроможні розв’язувати комплексні проблеми в умовах невизначеності та забезпечувати подальший розвиток наукового знання можуть розроблятися міждисциплінарні освітньо-наукові програми за двома або трьома спеціальностями, що належать до однієї або різних галузей знань.

Зазначені вимоги підлягають урахуванню закладами освіти (науковими установами), які готують і реалізують освітні програми, Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і незалежними установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, які акредитують міждисциплінарні освітні (наукові) програми.

Поза тим, відповідно до Методичних рекомендацій щодо розробки стандартів вищої освіти структура такого стандарту містить розділ VІIІ «Вимоги до створення освітніх програм підготовки за галуззю знань, двома галузями знань або групою спеціальностей (у стандартах рівня молодшого бакалавра), міждисциплінарних освітньо-наукових програм (у стандартах магістра та доктора філософії)».

Стандарти вищої освіти для початкового (для освітніх програм підготовки за галуззю знань або групою спеціальностей), другого і третього рівнів вищої освіти (для міждисциплінарних освітньо-наукових програм) можуть додатково визначати мінімальні вимоги до компетентностей і результатів навчання, виконання яких є необхідним для зазначення відповідних спеціальностей /галузі знань в освітній кваліфікації для таких програм.

Нагадаємо, що міждисциплінарні освітні (наукові) програми вищої освіти вперше було передбачено Законом України від 18 грудня 2019 року № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», дію якого спрямовано на створення умов для формування унікальних наборів компетентностей випускників.

Університет Григорія Сковороди в Переяславі вітає цю новину. Переконані, що розвиток таких програм в Україні відкриє нові професійні та академічні права майбутнім фахівцям та сприятиме підвищенню конкурентоспроможності національної системи вищої освіти в цілому.

За матеріалами «Mon.gov.ua»

ПРОФІЛІ ВИКЛАДАЧІВ

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні – хто може претендувати і як здійснюватиметься відбір серед сковородинівців?
06.05.2021
«Дивіться ширше на те, що вас оточує»: Андрій Длігач розповів про зміни у світі в найближчому майбутньому
05.05.2021
Наша колега Алла Шатковська розпочинає боротьбу з раком. Вона потребує нашої допомоги.
05.05.2021
Перейти до вмісту