Спільне засідання ректорату та Вченої ради від 29.03.21: професійний стандарт, сайти, карантин, іменні степендії та документи про освіту • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Спільне засідання ректорату та Вченої ради від 29.03.21: професійний стандарт, сайти, карантин, іменні степендії та документи про освіту

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Спільне засідання ректорату та Вченої ради від 29.03.21: професійний стандарт, сайти, карантин, іменні степендії та документи про освіту

У понеділок, 29 березня 2021 року о 11:00 у дистанційному онлайн-форматі на платформі Microsoft Teams відбулося спільне засідання ректорату та Вченої ради університету: обговорювали професійний стандарт на групу професій «Викладачі  закладів вищої освіти» та Положення про порядок замовлення, видачі та обліку  документів про вищу освіту, говорили про стан оновлення інформації на сайтах структурних підрозділів університету та дотримання протиепідемічних заходів у навчальних корпусах та  гуртожитках університету. Поза тим, на засіданні йшлося й про подання кандидатури для конкурсу на Іменні стипендії Верховної  Ради України для молодих вчених – докторів наук за 2022 рік та низку інших питань.

Інформацію про професійний стандарт на групу професій «Викладачі  закладів вищої освіти» доніс присутнім проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент Василь Дудар. Кілька днів тому наш сайт вже розповідав вам про те, що наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 610 затверджено професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти». Проєкт було розроблено Міністерством освіти і науки України за власною ініціативою, а фахівцями  Британської Ради в Україні (British Council) була здійснена його експертиза.

«Професійний стандарт стосується професії викладача в цілому, але, також, враховує різницю між ключовими викладацькими посадами (асистент, викладач/старший викладач, доцент, професор). Кожна з цих посад вимагає певного набору компетентностей. На сьогодні немає обов’язкових законодавчих вимог застосовувати цей стандарт у діяльності ЗВО. Це, швидше, орієнтир для самих викладачів, для планування свого професійного зростання. Проте, МОН рекомендує використовувати зазначений професійний стандарт при розробці вимог до посад науково-педагогічних працівників, освітньо-наукових програм другого та третього рівнів вищої освіти, програм підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників й планування професійного розвитку викладачів» зазначив Василь Леонідович, та додав, що у процесі розробки проєкту було вжито низку заходів: проведено функціональний аналіз трудових функцій у сфері професійної діяльності викладача закладу вищої освіти; сформовано та розміщено в ієрархічному порядку трудові функції, які виконує викладач закладу вищої освіти; здійснено аналіз положень чинних нормативних документів, які визначають вимоги до змісту та якості професійної діяльності, проаналізовано вимоги, які висуваються до знань, умінь, навичок та інших компетентностей викладачів закладів вищої освіти та визначено необхідні загальні та професійні компетентності, а також вимоги щодо рівня кваліфікації, досвіду роботи, рівня освіти, додаткові вимоги до виконання трудових функцій тощо.

Про дотримання протиепідемічних заходів у навчальних корпусах та  гуртожитках університету доповів керівник соціально-гуманітарного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент Андрій Іващенко.

«Нині в університеті в сталому режимі продовжує відбуватися низка заходів – на вході, який нині відбувається виключно через центральний корпус, співробітникам проводять температурний скринінг, а вхід для сторонніх осіб обмежено повністю. Щопонеділка від структурних підрозділів університету збирається інформація щодо стану здоров’я працівників та студентів –  перевіряємо, чи ніхто, бува, не має захворюваності. Вкотре наголошую на важливості своєчасного повідомлення про факти захворюваності науково-педагогічних працівників, фахівців відділів або ж членів їх родин. Не варто приховувати ці факти – ми маємо зважати на здоров’я і безпеку наших колег. Ми ж працюємо пліч-о-пліч» підкреслив Андрій Володимирович.

«Ситуація досить не проста – як в місті, так і загалом на Київщині, відтак ситуація в університеті має теж бути під контролем, наскільки це можливо, виходячи з наших засобів та можливостей» резюмував виступ доктор історичних наук, професор, академік, ректор університету Віктор Коцур.

Надалі відбулося затвердження «Положення про порядок замовлення, видачі та обліку  документів про вищу освіту.» Керівник навчального відділу, кандидат педагогічних наук, доцент Анатолій Брехунець нагадав, що дане питання вже розглядалося на попередньому засіданні Вченої ради, проте певні корективи вніс цілий ряд доповнень та рекомендацій на підставі наказу МОН України від 10.02.2021 № 164 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо опису документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічної довідки та Методичних рекомендацій щодо заповнення додатка до диплома європейського зразка». Його поява була спричинена активними обговореннями в мережі з приводу означених питань, до слушних думок дослухалися в Міністерстві, внісши певні доповнення.  У свою чергу, навчальний відділ університету теж вніс до попереднього положення відповідні зміни, на яких детальніше зупинився Анатолій Іванович.

«Усю необхідну інформацію ми передали до деканатів, та й за нашими плечима вже є певний позитивний досвід видачі дипломів даного зразка – відтак, ми маємо усю базу та всі можливості для подальшої реалізації цього положення у нашій освітній діяльності» підкреслив доповідач.

Керівник навчально-наукового відділу університету, кандидат історичних наук, старший викладач Юрій Козубенко, на підставі нещодавнього листа з МОН України, доповів з приводу подання кандидатури для конкурсу на Іменні стипендії Верховної  Ради України для молодих вчених – докторів наук за 2022 рік. Нині університету слід подати лист-клопотання на висунення претендента від Університету Григорія Сковороди в Переяславі, а відтак на розгляд членів Вченої ради університету було висунуто кандидатуру декана факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій, доктора історичних наук, кандидата політичних наук, доцента, професора кафедри публічного управління та адміністрування Віталія Коцура. У підсумку процедури голосування членів Вченої ради пропозицію було підтримано більшістю голосів.

Засідання рухалося далі. З метою підвищення якості освітніх програм, врахування інтересів і пропозицій зацікавлених сторін та ефективного конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників протягом кількох останніх тижнів в університеті відбувалося громадське обговорення  порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), а також проєкту положення про раду стейкходерів освітніх програм – представники академічної спільноти, здобувачі вищої освіти та роботодавці мали змогу залишити свій відгук на запропоновані проєкти положень, і у цей день результати обговорення було винесено на обговорення та голосування на Вченій раді університету. Стосовно означених питань презентаційне слово тримали керівник Відділу кадрів університету Людмила Погребна та кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Вячеслав Різник (відповідно порядку питань в тексті – прим.авт.), які коротко розповіли про суть означених питань. Проєкти положень було підтримано більшістю голосів членів Вченої ради університету.

Надалі голова науково-методичної ради університету доктор історичних наук, професор Надія Коцур вже традиційно винесла на порядок денний засідання Вченої ради університету питання затвердження тем кандидатських дисертацій, перейменування збірника наукових праць та затвердження його редколегії, а також рекомендації до друку монографій та збірників наукових праць. У свою чергу, голова навчально-методичної ради університету, доктор педагогічних наук, професор Ольга Шапран подала на затвердження витяг з протоколу №6 очолюваної нею Ради для затвердження до друку навчально-методичних посібників низки науково-педагогічних співробітників нашого університету. Усі подані пропозиції було затверджено.

Поза тим, у блоці обговорень питань «Різне» свої пропозиції у частині впорядкування низки документів нормативної бази висловила  кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету педагогічної освіти, менеджменту і мистецтва Наталія Ігнатенко, а проректор з наукової роботи та інноваційної діяльності, кандидат історичних наук, доцент Василь Дудар виніс на розгляд членів зібрання звіт про піврічні наукові досягнення стипендіантки Кабінету Міністрів України кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології з наукової роботи Катерини Вариводи. Надалі керівниця навчально-наукового центру забезпечення якості освіти університету, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Усик винесла на затвердження план заходів щодо удосконалення освітнього процесу і усунення недоліків, що були виявлені експертною групою і галузевою експертною радою щодо акредитації освітньої програми другого (магістерського) рівня «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)», яку було акредитовано з рекомендаціями, на які слід зреагувати та які усунути, а також, в робочому порядку, винесла на розгляд ще кілька важливих питань і пропозицій.

Наостанок керівниця відділу PR-технологій та зв’язків з громадськістю Оксана Луцик доповіла про стан оновлення інформації на сайті структурних підрозділів  університету розповіла, зазначивши, що хоч ситуація поволі стає кращою, проте чи не щодня трапляються випадки, коли інформація подається невичерпно, з запізненням, за неправильною формою чи з іншими недоліками.  Уже найближчим часом відділом PR-технологій та зв’язків з громадськістю буде підготовлено проєкт розпорядження про погоджених відповідальних осіб на кожному з факультетів та кафедр, які реально й не на папері будуть відповідати за наповнення сайтів та сторінок структурних підрозділів. Поза тим, на електронні скриньки структурних підрозділів надійде уточнений зразок подачі матеріалів та покрокова інструкція щодо їх підготовки.

«У ХХІ столітті презентація закладу у всесвітній павутині, на сайтах та в соціальних мережах, в пошукових системах та на партнерських сайтах має особливе значення, і є, радше, гострою необхідністю ніж чимось другорядним. Давайте працювати в синергії, адже від нашого обличчя в мережі залежить більше ніж комусь здається – на нас дивляться колеги, вступники, вітчизняні та міжнародні партнери» наголосила Оксана Олександрівна.

Нині надзвичайно важливо дбати про своє своє фізичне і моральне здоров’я, відтак бережіть себе від вірусів й не лише. Бережіть своїх рідних і пам’ятайте, що зовсім скоро ми всі знову зустрінемось у стінах альма-матер. По іншому ніяк!

Автор публікації

Максим Левченко

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі, дозволяється за умови посилання на phdpu.edu.ua. При копіюванні матеріалів порталу для інтернет-видань обов’язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.

ПРОФІЛІ ВИКЛАДАЧІВ

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

МОН розробило вимоги до міждисциплінарних освітніх (наукових) програм вищої освіти. У чому їх суть?
14.04.2021
Клуб випускників університету: завтра спілкуємося з радіоведучим Олександром Скрипченком
13.04.2021
У вівторок, 13 квітня 2021 року, відбудеться засідання ректорату
12.04.2021
Перейти до вмісту