Засідання ректорату від 11.01.2021: про навчальний процес, акредитації, професійні стандарти та ліквідацію заборгованості • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Засідання ректорату від 11.01.2021: про навчальний процес, акредитації, професійні стандарти та ліквідацію заборгованості

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Засідання ректорату від 11.01.2021: про навчальний процес, акредитації, професійні стандарти та ліквідацію заборгованості

У понеділок, 11 січня 2021 року о 11:00, в дистанційному онлайн-форматі (традиційно, за допомогою платформи Microsoft Teams) й вперше у новому календарному році, відбулося засідання ректорату. Обговорювали організацію та проведення навчального процесу у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року, спільно з гарантами освітніх програм оцінювали стан підготовки до акредитації, говорили про професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладів загальної середньої освіти», «Вчитель закладів загальної середньої освіти» та проведену роботу з ліквідації заборгованості за надані освітні послуги.

Роботу зібрання, традиційно, було розпочато доктором історичних наук, професором, академіком, ректором університету Віктором Коцуром, який одразу ж передав слово керівнику навчального відділу, кандидату педагогічних наук, доценту Анатолію Брехунецю, котрий розповів Про організацію та проведення навчального процесу у ІІ семестрі  2020/2021 навчального року. З метою забезпечення організованого початку та проведення навчального процесу у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року по університету видано однойменний з виступом промовця наказ №1 від 04.01.2021 р., згідно якого для здобувачів вищої освіти денної форми навчання встановлено наступний графік навчального процесу у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року: 15.02.2021 р. – початок другого семестру; 15.02.–26.02.2021 р. – організація та проведення теоретичного навчання (начитка лекційних курсів) для здобувачів освітніх рівнів бакалавр та магістр; 01.03.–31.05.2021 р. – організація та проведення теоретичного і практичного навчання здобувачів І,ІІ,ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання здобувачів освітнього рівня магістр; 01.06.-19.06.2021р. – організація та проведення підсумкового тестового контролю з теоретичного модуля навчальних дисциплін і виконання модуля самостійної роботи студента (СРС) здобувачами І, ІІ, ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання здобувачів освітнього рівня магістр; 21.06.–30.06.2021 р. – ліквідація академічної заборгованості здобувачами І, ІІ, ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання освітнього рівня магістр (І етап) за розкладами деканатів; 25.08.-31.08.2021 р. – ліквідація академічної заборгованості здобувачів І, ІІ, ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання освітнього рівня магістр (ІІ етап) за розкладами деканатів.

Натомість для випускників-бакалаврів цей графік набув наступного вигляду: 01.03.–08.05.2021 р. – організація та проведення теоретичного і практичного навчання здобувачів IV курсу освітнього рівня бакалавр; 11.05.–22.05.2021 р. – організація та проведення підсумкового тестового контролю з теоретичного модуля навчальних дисциплін та виконання модуля самостійної роботи студента здобувачами IV курсу освітнього рівня бакалавр; 24.05.–31.05.2021 р. – ліквідація академічної заборгованості здобувачами IV курсу (І-ІІ етапи) за розкладами деканатів; 01.06.–19.06.2021 р. – підсумкова атестація здобувачів IV курсу освітнього рівня бакалавр за розкладами деканатів; 21.06.–26.06.2021 р. – виготовлення документів про вищу освіту здобувачів освітнього рівня бакалавр; 29.06.–30.06.2021 р. – вручення документів про вищу освіту здобувачам освітнього рівня бакалавр.

Анатолій Іванович розповів і про те, який алгоритм навчальних дій постане перед магістрами ІІ року навчання: 01.03.–23.04.2021 р. – організація та проведення теоретичного та практичного навчання здобувачів ІІ року навчання освітнього рівня магістр за освітньо-науковою програмою; 26.04.–08.05.2021 р. – організація та проведення підсумкового тестового контролю з теоретичного модуля навчальних дисциплін та виконання модуля самостійної роботи студента здобувачами ІІ року навчання освітнього рівня магістр за освітньо-наукового програмою за розкладами деканатів; 11.05.–15.05.2021р. – ліквідація академічної заборгованості здобувачами ІІ року навчання освітнього рівня магістр за освітньо-науковою програмою (І-ІІ етап) за розкладами деканатів; 17.05.–26.05.2021р. – підсумкова атестація здобувачів освітнього рівня магістр за освітньо-науковою програмою за розкладами деканатів; 27.05.–29.05.2021р. – виготовлення документів про вищу освіту здобувачів освітнього рівня магістр; 31.05.2021р. – вручення документів про вищу освіту здобувачам освітнього рівня магістр за освітньо-науковою програмою та завершення навчального року для здобувачів освітнього рівня магістр за освітньо-науковою програмою; 30.06.2021р. – завершення навчального року для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр та магістр за освітньо-професійними програмами.

Крім того, наказом встановлено наступний графік навчального процесу у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання: лютий-червень 2021 р. – організація та проведення (теоретичного та практичного навчання, робота в модульного середовищі, виконання завдань теоретичного модуля навчальних дисциплін (тестування) ліквідація академічної заборгованості (І-ІІ етапи) для здобувачів І, ІІ, ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання освітнього рівня магістр за графіками факультетів; лютий-квітень 2021 року – організація та проведення теоретичного та практичного навчання, робота в модульному середовищі, виконання завдань теоретичного модуля навчальних дисциплін (тестування), ліквідації академічної заборгованості теоретичного модуля навчальних дисциплін (І-ІІ етап) для здобувачів IV курсів освітнього рівня бакалавр за розкладами факультетів; ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля навчальних дисциплін останні три дні сесії за другий семестр (І етап) для здобувачів І, ІІ, ІІІ курсів та І року навчання магістрів та І-ІІ етап для здобувачів 4 курсу; 25.08.-31.08.2021 р. – ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля навчальних дисциплін (ІІ етап) І, ІІ, ІІІ курсів та І року навчання; 26.04.-15.05.2021 р. – підсумкова атестація здобувачів IV курсу освітнього рівня бакалавр за розкладами деканатів; 17.05.-14.06.2021 р. – виготовлення документів про вищу освіту здобувачам освітнього рівня бакалавр; 23.06.–25.06.2021 р. – вручення документів про вищу освіту; 30.06.2021 р. – закінчення навчального року.

Поміж тим, розклад дає відповіді на ще кілька важливих для студентства питань:

Коли буде розклад? Розклади занять здобувачів денної форми навчання на ІІ семестр 2020-2021 навчального року буде складено та затверджено деканатами до 08.02.2021 року.

Як відобразиться на навчальному процесі пандемія? Особливості організації освітнього процесу у другому семестрі 2020-2021 навчальному році будуть визначені окремим наказом у випадку продовження чи введення нових протиепідемічних та карантинних обмежень у регіонах на рівні держави. Проте, за термінами все буде в рамках означеного вище графіку.

Що вже відомо по наступній сесії? Наразі відомо, що комп’ютерне тестування теоретичного модуля навчальних дисциплін для здобувачів денної форми навчання буде виставлено в розклад по закінченню вивчення навчальної дисципліни з 01.06.2021 р. І,ІІ,ІІІ курс І рік навчання з 11.05.2021р. (IV курс) та з 26.04.2021р. (ІІ рік навчання магістратури), але не частіше одного тестування у два дні. Самі ж розклади проведення підсумкового тестового контролю з теоретичного модуля навчальних дисциплін здобувачів І, ІІ, ІІІ курсів освітнього рівня бакалавр та І року навчання освітнього рівня магістр денної форми навчання обіцяють повідомити до 11 травня 2021 року; IV курсів освітнього рівня бакалавр денної форми навчання до 19 квітня 2021 року; ІІ року навчання освітнього рівня магістр до 5 квітня 2021 року; підсумкової атестації здобувачів IV курсу освітнього рівня бакалавр заочної форми навчання до 12 квітня 2021 року, денної форми навчання до 17 травня 2021 року, здобувачів ІІ року навчання освітнього рівня магістр до 4 травня 2021 року. Ліквідацію академічної заборгованості здобувачів буде організовано та забезпечено за окремими розкладами, затвердженими проректором з навчально-методичної роботи.

Пам’ятайте, що всю найактуальнішу інформацію завжди можна знайти на сайті університету – тут вона буде опублікована в першу чергу, тому пильнуйте за нашими оновленнями.

Січень та лютий 2021 року є достатньо насиченими місяцями у аспекті підготовки освітніх програм до акредитації, а відтак керівниця навчально-наукового центру забезпечення якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Олена Усик доповіла про стан підготовки до акредитації, а до розмови долучилися гаранти освітніх програм. Олена Федорівна наголосила, що на часі формування і подача відомостей самоаналізу до Національного агентства забезпечення якості вищої освіти згідно обумовленого раніше графіку:

Дедлайн подачі матеріалів до НАЗЯВОНазва освітньої програмиОсвітній рівеньГарант освітньої програми
12.01.2021 р.Освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)»Другий (магістерський) рівень)Доц. Кулик О.Д.
12.01.2021 р.Освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Товарознавство)»Другий (магістерський) рівень)Доц. Онищенко Н.П.
19.01.2021 р.Освітньо-наукова програма «Професійна освіта (Документознавство)»Другий (магістерський) рівень)Доц. Зленко А.М.
20.01.2021 р.Освітньо-професійна програма «Германські мови та література (переклад включно) перша – англійська»Перший (бакалаврський) рівеньДоц. Скляренко О.Б.
27.01.2021 р.Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Біологія та здоровя людини)»Перший (бакалаврський) рівеньПроф. Куйбіда В.В.
08.02.2021 р.Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Сфера обслуговування)»Перший (бакалаврський) рівеньК.п.н. Басюк Л.В.
08.02.2021 р.Освітньо-професійна програма «Професійна освіта (Товарознавство)»Перший (бакалаврський) рівеньК.п.н. Ржевська Н.В.
09.02.2021 р.Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування»Перший (бакалаврський) рівеньПроф. Пархоменко-Куцовіл О.І.
26.02.2021 р.Освітньо-професійна  програма «Професійна освіта (Документознавство)»Перший (бакалаврський) рівеньДоц. Ісайкіна О.Д.
14.04.2021 р.Освітньо-наукова програма «Психологія»Третій (освітньо-науковий) рівеньПроф. Калмикова Л.О.
11.05.2021 р.Освітньо-наукова програма «Історія та археологія»Третій (освітньо-науковий) рівеньПроф. Молоткіна В.К.

«На даному етапі завершено роботу з формування відомостей самоаналізу освітніх програм «Професійна освіта (Товарознавство)» і «Професійна освіта (Сфера обслуговування)» другого (магістерського) рівня та завантаження матеріалів в систему Національного агентства. Підготовлено і здійснюється робота із завантаженням відомостей самооцінювання освітньо-наукової програми «Професійна освіта (Документознавство) – другого (магістерського) рівня та освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня «Германські мови та література (переклад включно) перша – англійська». Матеріали решти освітніх програм проходять внутрішню експертизу в навчально-науковому центрі забезпечення якості освіти для подальшого внесення відомостей до Національного агентства» зазначила доповідачка.

Слова Олени Федорівни підтвердили гаранти освітніх гарантів, поділившись станом підготовки відомостей, самоаналізу та інших елементів підготовки. Приємно констатувати, що, попри свята, у всіх все йде за планом і згідно встановлених графіків.

Надалі Про професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів  закладів загальної середньої освіти», «Вчитель закладів загальної  середньої освіти» доповів кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Вячеслав Різник. Як стало відомо, наприкінці минулого року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства своїм наказом затвердило професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої ocвіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». Його було розроблено Міністерством освіти і науки України спільно з академічною спільнотою за участі широкого кола стейкхолдерів (серед яких Український інститут розвитку освіти за участі вчителів і директорів шкіл, фахівців, які здійснюють підготовку вчителів, підвищення їхньої кваліфікації та проводять сертифікацію вчителів, а також за підтримки проєктів «Навчаємось разом» і «Професійний стандарт вчителя нового покоління і кращі НУШ технології: у взаємодії між академічними спільнотами університетів і вчителями-практиками – прим.авт.) та погоджено Національною академією педагогічних наук України та Профспілкою працівників освіти і науки України.

«У зв’язку із затвердженням нового професійного стандарту вчителя планується визнати таким, що втратив чинність, професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» 2018 року. Професійний стандарт вчителя внесено до Реєстру професійних стандартів 24.12.2020 р. Профстандарт покликаний допомогти вчителям визначати чіткі орієнтири власного професійного розвитку, а також запобігти ризикам необ’єктивного оцінювання професійних компетентностей вчителів під час їхньої атестації та сертифікації. Нагадаю, що наразі відсутній стандарт вищої освіти з спеціальності 014 «Середня освіта». Відповідно, виходячи з логіки, саме професійний стандарт за професіями «вчитель» буде покладено в основу стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта», який наразі перебуває у стадії розробки.  Відповідно до затвердженого професійного стандарту, для професій «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодого спеціаліста)» особа може проходити підготовку:  за спеціальностями галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;  за спеціальностями інших галузей знань для підготовки здобувачів вищої освіти (iз присвоєнням професійної кваліфікації). Підготовка фахівців може здійснюватися на таких рівнях освіти: фахова передвища освіта, початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; другий (магістерський) рівень вищої освіти. Присвоєння кваліфікації здійснюється кваліфікаційними центрами або іншими суб’єктами уповноваженими на це законодавством, зокрема й закладами вищої освіти. Тобто, особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду вчителя, протягом першого року роботи відповідно до професійного стандарту проходять педагогічну інтернатуру (за місцем роботи). Зверну увагу, що в нашому університеті підготовка вчителів за спеціальністю 014 «Середня освіта» здійснюється за 10 спеціалізаціями, зокрема: Середня освіта (біологія та здоров’я людини), Середня освіта (географія), Середня освіта (трудове навчання та технології), Середня освіта (математика), Середня освіта (історія), Середня освіта (музичне мистецтво), Середня освіта (образотворче мистецтво), Середня освіта (фізична культура), Середня освіта (українська мова і література) та Середня освіта (іноземна мова і література). Крім того, професійний стандарт має бути врахований на спеціальності «Початкова освіта» та інших спеціальностях у разі присвоєння відповідних професійних кваліфікацій «вчитель…». Відповідно, в проєктах даних освітніх програм на 2021/2022 навчальний рік мають бути відображені загальні, професійні компетентності у відповідності до вимог нового професійного стандарту (у разі присвоєння відповідних професійних кваліфікацій). Нам потрібно розглянути професійний стандарт на засіданнях відповідних кафедр, проєктних груп освітніх програм та радах факультетів, навчально-методичній раді та затвердити відповідні зміни до проєктів освітніх програм на 2021/2022 н.р. При цьому просимо гарантів провести ґрунтовний порівняльний аналіз компетентностей відображених у освітній програмі і Професійному стандарті та оновити проєкти освітніх програм для вступників 2021 року вступу. На базі освітніх програм датованих 2017-2020 роками запровадження вимог стандарту вважаємо неможливим, адже законодавчі зміни не мають зворотньої сили, а відтак ми не можемо змінювати «правила гри» заднім числом. При цьому звертаємо увагу гарантів та завідувачів кафедр, що умовою присвоєння професійної кваліфікації має бути підтверджене наявністю блоку відповідних освітніх компонентів (дисциплін, практики), які спрямовані на формування відповідних компетентностей. Усі хто хоче детальніше ознайомитися з нововведеннями можуть на власні очі переглянути цей наказ, а я ж зазначу, що професійний стандарт надісланий на електронні скриньки факультетів та кафедр. Просимо детально з ним ознайомитися, врахувати в роботі та будемо вдячні за пропозиції, які обов’язково врахуємо при формуванні наказу про імплементацію вимог професійного стандарту «вчитель…»» зазначив Вячеслав Володимирович.

Про проведену роботу з ліквідації заборгованості за надані освітні  послуги прозвітувала головний бухгалтер університету Ольга Яременко, а про більш детальну ситуацію в розрізі кожного з факультетів розповіли їх декани. Наразі в університеті залишається чимала кількість осіб, яка воліла увійти в Новий рік з боргами, проте керівники структурних підрозділів, апелюючи до квитанцій які надійшли протягом свят, і які, вочевидь не встигли пройти через канцелярію, зазначають, що суми боргів насправді значно менші ніж зазначені у виступі Ольгою Іванівною, і сьогодні-завтра ця сума стане ще меншою у зв’язку з дедлайнами проплати у певних категорій здобувачів. Ситуацію доручено тримати на контролі всіма відповідальними особами. А втім, не обійдеться й без відрахувань, насамперед пов’язаних з особистим бажанням та особливостями конкретних ситуацій які складаються в житті здобувачів.

У блоці обговорення «Різне» ректор університету нагадав про зміни в порядку подачі документів на відрахування студентів-контрактників: віднині обов’язковим є візування бухгалтерії університету та подання від деканатів. Себто, бухгалтерія чітко фіксуватиме стан проплати за надані освітні послуги, а тому здобувач/ка не зможе бути відрахованим до моменту повного погашення своїх контрактних зобов’язань. Звернув увагу деканів Віктор Петрович ще й на показники працевлаштування випускників університету, адже від них напряму буде залежати фінансування нашого закладу.

У свою чергу, проректор Вячеслав Різник ознайомив присутніх з поточними питаннями життєдіяльності університету та нагадав їм про план роботи закладу на період локдауну з 8 січня по 24 січня та всі заборони пов’язані з цим – вхід до університету обмежено науково-педагогічним працівникам та співробітникам та заборонено здобувачам, нагадав деканатам про необхідність надіслати уточнені стипендіальні списки не пізніше 13 січня для визначення лімітів стипендіатів та, попередньо, анонсував засідання стипендіальної комісії на 11:00 п’ятниці, 15 січня 2021 року.

На цьому перше засідання ректорату в новому календарному році завершилося проте свята тривають – відтак святкуймо не забуваючи про виклики часу та виконання посадових обов’язків. Усім здоров’я та численних гараздів!

Автор публікації

Максим Левченко

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі, дозволяється за умови посилання на phdpu.edu.ua. При копіюванні матеріалів порталу для інтернет-видань обов’язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Засідання стипендіальної комісії: стало відомо, хто буде отримувати стипендію у ІІ семестрі 2020-2021 н.р.
16.01.2021
Випускниця університету стала лауреаткою премії Music Muves Europe Talent Awards 2021
16.01.2021
Цікавлять молодіжні цілі ЄС, європейсько-українські відносини і можливості стажування в Європі? Долучайся до онлайн-сесій «Молодь і Європа»!
16.01.2021
Перейти до вмісту