Ректорат від 16.11.2020: про акредитацію освітніх програм, освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання та підсумковий тестовий контроль здобувачів випускових курсів ОР «Магістр»

Університет Григорія Сковороди в Переяславі > Публікації > Новини > Ректорат від 16.11.2020: про акредитацію освітніх програм, освітній процес з використанням дистанційних технологій навчання та підсумковий тестовий контроль здобувачів випускових курсів ОР «Магістр»

У понеділок, 16 листопада 2020 року о 10:00, у дистанційному форматі (онлайн) на платформі Microsoft Teams відбулося чергове засідання ректорату. На порядку денному були питання про підготовку до акредитації освітніх програм, моніторинг організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання, організацію та проведення підсумкового тестового контролю здобувачів випускових курсів ОР «Магістр».

Про підготовку до акредитації освітніх програм доповів кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи Вячеслав Різник. Вячеслав Володимирович зауважив:

«Наразі університет отримав на погодження перший звіт експертної групи Національного агентства щодо акредитації ОП «Професійна освіта (товарознавство)» ОР «Магістр». Експерти рекомендують оцінити дану освітню програму на оцінку «В» за всіма критеріями, це непоганий результат, але ще є над чим працювати. За результатами роботи акредитаційних комісій, в університеті було підготовлено розпорядження № 126 від 12.11.2020 р., яке стосується, перш за все, удосконалення організації освітнього процесу та підготовки до акредитації освітніх програм. Відповідно до поданих нашим закладом вищої освіти заяв щодо акредитації, наразі будуть акредитуватися майже одночасно 5 освітніх програм: освітньо-наукова програма «Професійна освіта (сфера обслуговування)», освітньо-наукова програма «Професійна освіта (товарознавство)», освітньо-наукова програма «Професійна освіта (документознавство)», освітньо-професійна програма «Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська» та освітньо-професійна програма «Cередня освіта (Біологія та здоров’я людини)». Основним завданням для нас є те, що необхідно спрацювати оперативно та злагоджено, організувати і налагодити співпрацю між усіма відділами, розмежувати акредитації у часі та отримати гарний результат. У зв’язку з цим, необхідно чітко дотримуватися графіку подачі заяв і матеріалів самоаналізу освітніх програм, відповідно до якого гаранти, групи забезпечення, деканати і кафедри повинні подавати матеріали і не затримувати підготовку до останніх днів.

Керівників структурних підрозділів прошу звернути увагу на зміст положень про структурні підрозділи, їх функції і завдання, тому що прослідковувалися моменти не зовсім чіткої і не зовсім коректної взаємодії між структурними підрозділами у процесі підготовки та проходження акредитаційної експертизи. Університет – це єдина структура і мета кожного з нас – забезпечення якісної підготовки в університеті, підтримка іміджу університету і це залежить від кожного з нас.

Розроблений графік подачі матеріалів і графік проведення консультацій, на які запрошуються гаранти, науково-педагогічні працівники і керівники або уповноважені особи від кожного структурного підрозділу, які задіяні в акредитації. Це зроблено з тією метою, щоб забезпечити якісне надання освітніх послуг, виробити спільні рішення та ефективно підготуватися до акредитаційних зустрічей, для того, щоб всі (адміністрація, основні та допоміжні структурні підрозділи, учасники освітнього процесу), вболівали за кожну освітню програму, чітко знали, чим живе кожна освітня програма та могли гідно її представити експертам».

У рамках другого питання порядку денного, Вячеслав Володимирович розповів про моніторинг організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання:

«Комісія, яка була призначена для проведення моніторингу відповідно до наказу ректора № 204 від 05.10.2020 р., у процесі своєї роботи зіткнулась з певними проблемами. На деяких зустрічах були слова вдячності за акценти, за роз’яснення, а на деяких зустрічах була і відверта критика самої ідеї таких зустрічей і самої ідеї моніторингу.

Перш за все, я дуже вдячний за всі ті зауваження, які були конструктивними. Завдяки вашим клопотанням і зауваженням, завдяки вашим пропозиціям і завдяки підтримці Віктора Петровича адміністрація зреагувала на них. Підготовлено документи і оголошено тендер на додаткові ноутбуки на потреби дистанційного навчання, оскільки це реальна проблема, яку необхідно вирішувати і сьогодні буде встановлено додаткове обладнання для повного покриття усіх приміщень факультету української та іноземної філології. Відділом PR-технологій та зв’язків з громадськістю було проведено нову серію тренінгів по роботі з пакетом програм Microsoft Office 365 версії А1, в тому числі і програми для дистанційного навчання Microsoft Teams. Затверджений графік консультативних зустрічей з навчально-науковим центром забезпечення якості освіти з метою налагодження комунікацій між усіма структурними підрозділами. Зібрано і опрацьовано заявки на комп’ютерну техніку від структурних підрозділів, узагальнено ваші пропозиції по роботі у дистанційному режимі.

Всі дії адміністрації спрямовані на забезпечення якісного освітнього процесу, у тому числі в дистанційному форматі, тому закликаю вас не критикувати, а відповідально ставитись до своїх посадових обов’язків. Здобувачі мають отримувати якісну освітню послугу, а, відповідно, викладачі мають якісно її надавати чи це дистанційно, чи це очно. Моніторинг якості освітнього процесу буде проводитися і невиконання обов’язків або неналежне виконання роботи не залишиться без уваги. Робота має відбуватися згідно розкладу. При цьому, ми, перш за все, маємо враховувати потреби і можливості студента. Якщо він не може працювати синхронно відповідно до розкладу, ми маємо комунікувати усіма зручними способами. Також наголошую на персональній відповідальності і на потребі у фіксації результатів своєї роботи.

У ході своєї роботи члени комісії, розглядали розклади занять, працювали як дистанційно, так і проводили очні зустрічі, консультації безпосередньо на кафедрах, факультетах і у деканатах. Моніторили доступність викладачів відповідно до розкладів занять, оцінювали оновлення навчальних програм у Moodle, проводили моніторинг роботи у Zoom, Microsoft Teams, Skype, Google Meet, переглядали звітні матеріали на кафедрах і деканатах. Якщо сказати загалом, перш за все, мусимо подякувати кожному з науково-педагогічних працівників, завідувачам кафедр за організацію роботи у дистанційному режимі. На всіх факультетах і кафедрах обрані платформи, визначені методи роботи. Але є і проблеми, зокрема, констатовано різний рівень готовності викладачів до роботи онлайн, виявлено також ряд технічних моментів, які ми намагаємося вирішити, констатовано необхідність врахування специфіки таких освітніх програм, як «Середня освіта (Фізична культура)»,   Середня освіта «(Образотворче мистецтво)» та Середня освіта «(Музичне мистецтво)», при організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчанння.

Не в усіх розкладах занять є посилання на платформи і канали зв’язку, часто викладачі повідомляють про це здобувачів у соціальних мережах або іншим способом. Також наразі існує потреба систематизації роботи і фіксації проведеної роботи онлайн на кафедрах і в деканатах. Кожен керівник структурного підрозділу має знати, коли, де і як працюють викладачі. Тож варто звернути увагу на звітування. Загалом хочу подякувати усім науково-педагогічним працівникам за проведену роботу, але прошу змобілізувати зусилля і успішно завершити теоретично-практичне навчання».

Керівник відділу PR-технологій та зв’язків з громадськістю Оксана Луцик додала:

«Станом на сьогодні у Microsoft Teams зареєстровано близько 3462 осіб, є 220 команд, тобто навчальних груп. 13 листопада 2020 року було проведено онлайн-навчання для науково-педагогічних працівників щодо роботи в Microsoft Teams. Відділ надає щоденну підтримку як здобувачам вищої освіти, так і викладачам щодо роботи в даній програмі.

 Наразі також зареєстровано здобувачів заочної форми навчання і долучився відділ аспірантури та докторантури, а структурні підрозділи вже надсилають списки з поділом на підгрупи на підсумкову атестацію.

Неодноразово звучали думки щодо тих чи інших структурних підрозділів, щоб провести зустрічі із випускниками ІІ року навчання ОР «Магістр», які в грудні будуть проводити підсумкову атестацію щодо того, щоб пройти всі етапи підсумкового екзамену в Microsoft Teams. Якщо буде потреба, то ми проведемо на кожному факультеті інструктажі та надішлемо на цьому тижні форми списків щодо поділу академічних груп на підгрупи на підсумкову атестацію.

Якщо говорити щодо навчального процесу, то ми можемо прослідкувати активність будь-якого викладача в платформі Microsoft Teams, як  і групи щодо того, чи був обмін файлами, чи проводили відео-наради, чи іншу діяльність. Саме тому наразі активізовані облікові записи науково-педагогічних працівників і здобувачів».

Окрім цього, кандидат історичних наук, доцент, фахівець навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Василь Якуба і декани факультетів прозвітувались про організацію та проведення підсумкового тестового контролю здобувачів випускових курсів ОР «Магістр». Загалом, підсумковий тестовий контроль для випускових курсів розпочався 9 листопада. Технічних проблем стосовно тестових баз і підключення студентів не виникає. Підсумковий контроль проходить згідно з графіком.

У блоці питань «Різне» керівник соціально-гуманітарного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та методики навчання Андрій Іващенко нагадав про те, що у разі отримання даних про те, що хтось із співробітників чи викладачів захворів або ж має підозру Covid-19, про це необхідно повідомляти. Тому що в університет в такому випадку повинен вжити певних заходів, визначити коло контактних осіб і зорієнтуватися, як діяти далі. Окрім цього усі повинні підтримувати позицію університету і обов’язково дотримуватись карантинних норм.

Відділ PR-технологій та зв’язків з громадськістю

Прес-служба університету

Використання будь-яких матеріалів, розміщених на порталі, дозволяється за умови посилання на phdpu.edu.ua. При копіюванні матеріалів порталу для інтернет-видань обов’язковим є пряме та відкрите для пошукових систем гіперпосилання в першому абзаці на цитовану статтю або новину.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

У вівторок, 24 листопада 2020 року, відбудеться онлайн засідання ректорату та Вченої ради
23.11.2020
«Мої книги спрямовані на любов, прощення і покаяння» – інтерв’ю з професором та поетом Олександром Потапенком
21.11.2020
21 листопада – День Гідності та Свободи: ми не маємо права схибити й зрадити ідеалам та вимогам Революції Гідності
21.11.2020
Перейти до вмісту