Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації

Національна академія педагогічних наук України

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Всеукраїнська науково-практична конференція

«ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ХХІ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІДЕЙ

ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»

22 травня 2018 р.

(форма проведення – очна)

 

Всеукраїнська науково-практична конференція проводиться в межах Всеукраїнського освітнього форуму, присвяченого актуальним питанням сучасної освіти, який включено до програми заходів ЮНЕСКО щодо відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. 

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

  1. Педагогічні ідеї Василя Сухомлинського в Новій українській школі.
  2. Сучасний учитель як особистість і фахівець: діалог із Василем Сухомлинським.
  3. Підготовка майбутнього вчителя до роботи в умовах впровадження інклюзивного навчання.
  4. «Сто порад учителю» Василя Сухомлинського: коментуємо і рефлексуємо над книгою.

Доповіді учасників конференції буде розміщено:

  • на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;
  • надруковано у наукових виданнях університету «Школа першого ступеня: теорія і практика» та «HUMANITARIUM», який входять до переліку наукових фахових видань України.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Збірники статей та тез будуть опубліковані до початку конференції.

Деталі у Інформаційному листі!

Facebook Коментарі