17 червня  2016 року об 11.00 годині в залі засідань імені В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.04.

Порядок денний:

1.Захист кандидатської дисертації Колесніченка Максима Валентиновича на тему «Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: соціофілософська парадигма», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник:

Євтух Володимир Борисовичдоктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України в.о. декана факультету соціально-психологічних наук та управління (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України)

Офіційні опоненти:

Степико Михайло Тимофійович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень)

Бова Віта Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Колесніченко Максим Валентиновичасистент кафедри соціальної політики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Феномен етнічності у зарубіжному науковому дискурсі: соціофілософська парадигма

текст дисертації

текст автореферату

Євтух Володимир Борисовичдоктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України в.о. декана факультету соціально-психологічних наук та управління (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова МОН України)

кандидатська,

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

17 червня 2016 р.

об 11 00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал засідань імені В. О. Сухомлинського

Степико Михайло Тимофійович, доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки (Національний інститут стратегічних досліджень)

відгук

Бова Віта Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

відгук