13 травня  2016 року об 11.00 годині в залі засідань імені В.О.Сухомлинського відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради К 27.053.04.

Порядок денний:

1.Захист кандидатської дисертації Родигіна Костянтина Михайловича на тему «Феномен західної алхімії в соціально-філософському вимірі», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник:

Ємельянова Наталія Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології, філософії та соціології (Маріупольський державний університет МОН України)

Офіційні опоненти:

Мельник Валерія Валеріївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України)

Шабанова Юлія Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії і педагогіки (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» МОН України)

 

2.Захист кандидатської дисертації Савченко Світлани Вікторівни на тему «Генезис суспільства від інформаційного до «суспільства знань» за доби глобалізації», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Науковий керівник:

Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

Офіційні опоненти:

Олексенко Роман Іванович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

Дударева Інна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології (Запорізький національний університет МОН України)

 

№ п/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник, науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

1.

Родигін Костянтин Михайлович, старший лаборант кафедри філософії Донецького національного університету (м.Вінниця)

Феномен західної алхімії в соціально-філософському вимірі

Текст дисертації

текст автореферату

Ємельянова Наталія Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри політології, філософії та соціології (Маріупольський державний університет МОН України)

кандидатська,

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

13 травня 2016 р.

об 11 00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал засідань імені В. О. Сухомлинського

Мельник Валерія Валеріївна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, соціально-політичних і правових наук (ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України)

відгук 

Шабанова Юлія Олександрівна, доктор філософських наук, професор, завідувачка кафедри філософії і педагогіки (Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» МОН України)

відгук 

2.

Савченко Світлана Вікторівна, завідувач сектору підготовки докторів філософії та докторантів Національного інституту стратегічних досліджень

Генезис суспільства від інформаційного до «суспільства знань» за доби глобалізації

Текст дисертації 

Текст автореферату

Базалук Олег Олександрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» МОН України)

кандидатська,

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

13 травня 2016 р.

о 13 00 за адресою: 08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, зал засідань імені В. О. Сухомлинського

Олексенко Роман Іванович, доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького МОН України)

відгук 

Дударева Інна Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології (Запорізький національний університет МОН України)

відгук