Про університет

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (ПХДПУ) – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на жовтень 2018 р. контингент здобувачів вищої освіти складає 5 501 особу, з них на денній формі навчається    3 097 осіб та на заочній формі – 2 261 особа, а у відділі аспірантури та докторантури навчається 135 аспірантів (101 аспірант державної форми навчання та 34 аспіранти контрактної форми навчання) та 8 докторантів (7 докторантів державної форми навчання, а також 1 докторант контрактної форми навчання). Читати далі…

Календар подій

Травень, 2019

13Тр(Тр 13)10:0024(Тр 24)13:00Всеукраїнський Фестиваль Науки - 2019

23Тр(Тр 23)10:0024(Тр 24)13:00VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених» (23-24.05.2019 р.)

08401, Україна, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30