Спеціалізована вчена рада К 27.053.03

створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 7 жовтня 2016 р. № 1222 терміном на три роки для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальностями:

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки,

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 

 

Голова ради:

393 выбери эту

 

 

 

Шапран Ольга Іллівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04.

Телефон (04567)5-87-92 , e-mail:phdpu_pedagogika206@ukr.net

 

 

 

 

Заступник голови:

 

 Фото-СІГАЄВА Л Є  

 

 

 

 

Сігаєва Лариса Євгеніївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри освітнього менеджменту та освіти дорослих ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.01.

 

 

 

Вчений секретар:

 

Онищенко Н.П 

  

 

Онищенко Наталія Петрівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», спеціальність 13.00.04.

 

 

 

 

Члени ради:

 

Адресаспеціалізованої вченої ради К 27.053.03:

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 27 грудня 2017р. 

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 3 листопада 2017р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 20 жовтня 2017р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 27 червня 2017р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 26 червня 2017р. 

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 7 квітня 2017р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 23 вересня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 22 вересня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 21 вересня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 3 червня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 2 червня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 29 квітня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 4 березня 2016р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 25 грудня 2015р.  

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 20 листопада 2015р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 27.053.03 27 жовтня 2015р.