Спеціалізована вчена рада К 27.053.02 створена у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2016 р. № 820 на період до 11 липня 2019 р. для проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю:

07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

 

Склад спеціалізованої вченої ради К 27.053.02  

 

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

4 липня 2017р.

 

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спеціалізованої вченої ради К 27.053.02

6 жовтня 2017р.

 

 

Адреса  спеціалізованої  вченої ради К 27.053.02:

08401, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30.