Левченко Тетяна Миколаївна • Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Левченко Тетяна Миколаївна

Левченко Т.М.

Левченко
Тетяна Миколаївна

заступник декана філологічного факультету з наукової роботи, заступник завідувача кафедри української лінгвістики та методики навчання з навчально-виховної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

ГРАФІК ПРИЙОМУ:

четвер: 10:00 – 14:00
кабінет № 304
(корпус ЗЗСО 7, поверх № 3)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

+ 38 (099) 061-07-99
kafedra304@gmail.com
tanyalevchenko2010@ukr.net

Біографічні відомості. Народилася 31 жовтня 1972 р. в місті Переяславі-Хмельницькому Київської області.

Навчання. У 1995 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут імені Г. С. Сковороди.

З 1996 р. – викладач кафедри української мови і методики навчання Переяслав-Хмельницького ДПІ імені Григорія Сковороди.

У 2001 р. в Інституті педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Збагачення мовлення учнів 5 – 7 класів етнокультурознавчою лексикою». У 2001 році присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2004 р. присуджено вчене звання доцента кафедри української мови і методики навчання.

Робота. 

Суспільно-громадська діяльність. 

Коло наукових інтересів. Т.М. Левченко вперше сформулювала теоретичні засади вивчення етнокультурознавчої лексики, створила ефективну систему роботи над збагаченням мовлення учнів 5 – 7 класів національно маркованою лексикою; уклала словник-мінімум зазначеної лексики, у тому числі й етнокультурознавчих символів; комплекс завдань і вправ, а також форми, методи і прийоми вивчення етнокультурознавчої лексики, що забезпечує повноцінне сприйняття і засвоєння пропонованої групи слів.

Сфери професійного та наукового інтересів: актуальні питання лексики сучасної української мови у засобах масової комунікації.

Керує науковою роботою студентів (курсові, бакалаврські, магістерські роботи). Під її керівництвом студенти беруть участь та посідають призові місця у щорічних Всеукраїнських і Міжнародних мовно-літературних конкурсах.

Щороку є учасником Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, була членом редколегії збірника „Теоретична і дидактична філологія”. Керувала і керує підготовкою курсових і дипломних робіт: бакалаврських, магістерських. Є керівником студентів, які мають відзнаки на Міжнародних конкурсах з української мови імені Петра Яцика, а також грамоти на олімпіадах.

Виконує такі постійні доручення в університетських структурах: заступник завідувача кафедри української лінгвістики та методики навчання; заступник декана філологічного факультету з наукової роботи; член вченої ради філологічного факультету, є учасником та організатором заходів: Днів української писемності та мови, проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед студентської молоді, входить до складу журі  Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук міста Переяслава-Хмельницького та Переяслава-Хмельницького району.

Наукове керівництво.

Основні наукові праці. Науково-методичний доробок дослідниці нараховує близько 170 праць (статті у фахових виданнях, статті у наукових журналах, посібники, підручники, хрестоматії, матеріали на конференціях різного рівня).

Монографії: Лексика українських масмедіа / за редакцією Марини Навальної. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2019. – 188 с.; Українська лінгвокультурологія: навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література». Видання 2, доповнене / кол. авт. О.І.Потапенко, Я.О.Потапенко, Л.П.Кожуховська, Т.М.Левченко, Г. І. Потапенко, Т. В. Чубань. Корсунь-Шевченківський: ФОП Гаврищенко В. М., 2015. 350 с.;

Українська лінгвокультурологія : підручник для студентів спеціальності «Українська мова і література» / кол. авт. О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г.І.Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. Корсунь-Шевченківський: В-во Гаврищенко, 2015. 367 c.;

Дипломна робота із сучасної української літературної мови : навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності 7.02030301. Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2015. 110 с.;

Курсова робота з української мови : навч.-метод. посібник для студентів філологічних факультетів зі спеціальності 6.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2015. 101 с.;

Українська лінгвокультурологія: підручник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол. авт. О. І. Потапенко, Я. О. Потапенко, Л. П. Кожуховська, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко, Г.І. Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. Корсунь-Шевченківський:ФОП Гаврищенко В.М., 2016. 367 с.;

Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія / заг. ред. Марини Навальної; укладач. Тетяна Левченко, Тетяна Чубань. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. 172 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Актуальні питання українського термінознавства», «Українська наукова мова»): навчально-методичний посібник для магістрантів зі спеціальності 8.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2016. 192 с.;

Лінгвістика та лінгводидактика: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література» / кол. авт. О. І. Потапенко, Т. В. Чубань, Т. М. Левченко та ін. Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І. В., 2017. 400 с.;

Навчання у магістратурі: підготовка і захист магістерської роботи: навчально-методичний посібник для магістрантів зі спеціальності 8.02030301 Українська мова і література. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2017. 112 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та індивідуальна робота: навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності 6.02030301 Українська мова і література: частина І. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): ФОП Домбровська Я. М., 2017. 179 с.;

Дипломна робота магістра : підготовка і захист: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Українська мова та література». Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 40 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: «Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (Синтаксис)»: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 470 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Загальне редагування», «Лінгвостилістика освітніх видань»): навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Українська мова та література»: частина 3. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 132 с.;

Навчання у магістратурі: практичні заняття і самостійна робота («Сучасна українська літературна мова»): навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта «Українська мова та література»: частина 4. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2018. 180 с.;

Підготовка бакалаврів-філологів: практичні заняття та самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності «українська мова і література»: частина 2. Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ». 2018. 70 с.;

Збірник вправ та завдань з української мови: збірник для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2018. 132 с.;

«Вступ до мовознавства», «Сучасна українська мова (синтаксис)»: практичні заняття і самостійна робота: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2019. 72 с., та ін.

Навчальні дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Стилістика української мови», «Практикум з української мови», «Українська наукова мова», «Методологія та організація наукових досліджень» та ін.

Має грамоти та подяки обласного та університетського рівнів. Неодноразово нагороджена відзнаками університету та обласного департаменту освіти за підготовку переможців конкурсів наукових робіт.

Перейти до вмісту