Screenshot_1-2-300x294

Хомич
Валерій Феодосійович

перший проректор,
кандидат педагогічних наук, доцент

(04567) 5-63-88

khomych.valerii@gmail.com

Графік прийому:
вівторок  – 12:00-16:00
четвер – 12:00-16:00

Біографічні відомості. Народився 7 травня 1958 р. у с. Здомишель Ратнівського району Волинської області.

Навчання. Після закінчення школи навчався у Володимир-Волинському педагогічному училищі імені А.Ю.Кримського, яке закінчив у 1978 р. з відзнакою. У 1978 р. вступив до Київського державного педагогічного інституту ім. О.М. Горького на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Фізика і астрономія». В період студентських років брав активну участь у студентських будівельних загонах у Тюмені, Болгарії, командував зональним студентським будівельним загоном у Києві. Обирався секретарем комсомольської організації фізико-математичного факультету, був Ленінським стипендіатом. Навчання в університеті закінчив у 1983 р., отримавши диплом з відзнакою.
РоботаПедагогічну діяльність розпочав у серпні 1983 р. учителем фізики та астрономії Циблівської загальноосвітньої середньої школи Переяслав-Хмельницького району Київської області. З вересня 1984 р. по листопад 1991 р. перебував на партійній роботі: лектор, інструктор, завідувач відділу Переяслав-Хмельницького міськкому.
З грудня 1991 р. працює у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Пройшов шлях від викладача до першого проректора університету. Виконував обов’язки заступника декана, завідувача кафедри, проректора університету.
З початком трудової діяльності не полишив науковий пошук і розпочав роботу над дисертаційним дослідженням. У 2000 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2002 р. рішенням Атестаційної колегії України присвоєно вчене звання доцента.
З 2004 р. і донині В.Ф. Хомич – перший проректор і доцент кафедри математики, інформатики і методики навчання.

Життєве кредо: «Порядність, професіоналізм та працьовитість».

Коло наукових інтересів:

Наукове керівництво

Основні наукові праціу науковому доробку має понад 70 публікацій. З них у співавторстві видано 3 монографії та 4 навчальні посібники.
Крім наукової роботи, займався громадською діяльністю: обрався депутатом Переяслав-Хмельницької районної ради.

Навчальні дисципліни:

Має ряд державних та відомчих відзнак: нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1981 р.), медаллю «За трудову відзнаку» (1976 р.), знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2001 р.), нагрудним знаком В.О. Сухомлинського (2007 р.), Почесними грамотами МОН України (2003 р. та 2006 р.), Грамотою Академії педагогічних наук України та іншими відомчими відзнаками.