І Всеукраїнська науково-практична конференція "І.Я Франко: актуальні проблеми дослідження життя та творчості"
Понеділок, 02 жовтня 2017 07:24

У ПОЛЬЩІ ВИЙШОВ ДРУКОМ ПОСІБНИК НАУКОВЦІВ НАШОГО ВИШУ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

У польському місті Кракові побачив світ науково-методичний посібник викладачів нашого вишу: Надії Коцур – доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології та Любові Лохвицької – кандидата педагогічних наук, доцента, заступника декана факультету педагогіки і психології з наукової роботи.  Книга має назву «PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA ŻYCIA I OCHRONY ZDROWIA DZIECI W PLACÓWCE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO UKRAINY», український аналог – «Основи безпеки життєдіяльності і охорони здоров’я дітей дошкільного віку в Україні».

Підготовлений Надією Коцур і Любов Лохвицькою навчально-методичний посібник головною ціллю передбачає забезпечити реалізацію завдань формування здоров’язбережувальної компетенції та компетенції щодо безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку, про що зазначено в основних державних документах: новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Законі України «Про дошкільну освіту». Його актуальність є безперечною, що й викликало значний науковий інтерес у польських колег, які зробили переклад його теоретичної частини. Практичний блок вміщує конспекти фрагментів опису освітнього процесу різних видів роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу (матеріали передового педагогічного досвіду місцевих ДНЗ № 9 і №10 «Сонечко» і «Любавонька»).

Науково-методичний посібник з-поміж інших був прорецензований Президентом Європейської Асоціації наук з Безпеки, доктором габілітованим, професором Краківського педагогічного університету Лешеком Фрідеріком Коженьовські і отримав його схвалення. За його словами, такого змісту літератури в Польщі обмаль, що й спричинило посилену увагу польських колег до кращих здобутків України щодо освітнього осучаснення. Пан професор є частим гостем на конференціях, що зініційовані нашим вишем. Цього року вже всьоме проходила Міжнародна науково-практична конференція «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОЛОГІЯ І ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ І МОЛОДІ ХХІ СТОРІЧЧЯ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» в інтернет-форматі.

Представлений посібник має на меті допомогти вихователям і батькам закріпити та уточнити знання дітей про власне здоров’я та основи безпеки життєдіяльності. Він також може використовуватися студентами під час вивчення курсів «Валеологія» і «Безпека життєдіяльності». Відрадно, що в такий спосіб студентська молодь вивчатиме одну з мов Європейського Союзу – братньої  Польщі, що є надзвичайно вагомим питанням сьогодення.

Ольга Науменко,

фахівець соціально-гуманітарного відділу вишу

 

Read 620 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1