Фінансово-гуманітарний
Понеділок, 25 березня 2013 17:47

Фінансово-економічний_1

Фінансово-економічний факультет створено 24 жовтня 1998 року. Нині на факультеті навчається 848 студентів денної, заочної та екстернатної форми навчання. Підготовка здійснюється за двома галузями знань «Економіка і підприємництво» та «Педагогічна освіта», за напрямами підготовки «облік і аудит», «економіка підприємства»,  «фінанси і кредит», за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Підготовку фахівців забезпечують чотири кафедри факультету: кафедра економіки підприємства та економічної теорії; кафедра обліку, аудиту та контролінгу; кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту та кафедра професійної освіти.

На факультеті працює 8 докторів наук, професорів : Боголіб Т.М., Доброскок І.І., Навальна М.І., Плескач О.О., Лондар С.Л., Мех. О.А., Галиця О.О., Калюга Є.В. 24 кандидати наук, доценти. У докторантурі навчається Козарезенко Л.В., в аспірантурі – 5 викладачів факультету. Професійно-викладацький склад приймає активну участь у науковій роботі: участь у конференціях; написання наукових статей; монографій; підручників та навчальних посібників; наукових розробках; дослідженні держбюджетних тем. За три роки 2010-2012 було видано 5 підручників із грифом МОНУ, 5 навчальних посібників із грифом МОНУ, 10 монографій, 300 наукових статей, з них 34 наукові статті у наукових журналах, які включено до міжнародних науковометричних баз Sсopus, Webometriсs, Copernikus. Працівники факультету приймають участь у 4 Міжнародних грантових програмах, являються членами редколегій зарубіжних видань та членами вчених спеціалізованих рад.

Фінансово-економічний факультет має власні традиції, свою наукову школу «Бюджетування соціальної галузі», сучасну матеріально-технічну базу, досконалу систему інформаційного забезпечення.

На факультеті розробляється держбюджетна тематика «Фінансовий механізм розвитку вищої освіти та науки в України»; чотири ініціативні теми: Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери (науковий керівник Т.М. Боголіб), «Удосконалення обліку та аналізу підприємницької діяльності» (науковий керівник В.Л. Плескач), «Стратегія розвитку України» (науковий керівник І.О. Галиця), Трансформаційні процеси в національній економіці в умовах глобалізації (науковий керівник Є.П. Костик); чотири грантові програми, фінансовані Російським фондом фундаментальних досліджень баз Євросоюзом за програмою «Східне партнерство».

Щороку  факультет представляє свої номінації  на міжнародних освітянських виставках «Інноватика в освіті», «Сучасна освіта», «Сучасні заклади освіти», де отримано10 золотих і 12 срібних медалей. У 2013 році на Четвертій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» у номінації «Міжнародна співпраця в галузі освіти» отримали золоту медаль, на ХVІ Міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2013» у  номінації «Міжнародне співробітництво в галузі вищої школи» отримали золоту медаль.

У 2012 році  8 магістрів і аспірантів факультету стали переможцями Міжнародних олімпіад і курсів з економічних наук, 4 студенти стали переможцями  Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.

 

В стадії розробки

Read 37426 times

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1