Статті

Інформація

ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ»

Відповідно пункту 6 розділу IV (Проведення Конкурсу) Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей та листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України №22.1/10-358 від 12.02.2018 року, згідно з протоколами засідань галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освіта» спеціальності «Географія» оприлюднюється:

  1. Інформація про проведення 21-22 березня 2018 року підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освіта» спеціальності «Географія»;
  2. Рейтинговий списокучасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освіта» спеціальності «Географія»:

Шифр роботи

П.І.Б.

ВНЗ

К-сть балів

 

Антропоген етапність

Бончковський Олександр Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

96

 

O ESTESTVENNOM

Маркелюк Анастасія Василівна

Херсонський державний університет

95

 

Мегаполіс

Слівінська Анна Сергіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

92

 

Духовний скарб

Кісіль Роман Володимирович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

90,5

 

Все повторюється

Вульчин Марія Валеріївна

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

90

 

Антарктида

Остапенко Юлія Вікторівна

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

89,5

 

Солов’ясник

Швайко Володимир Миколайович

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

89

 

Слова полова

Якімова Тетяна Олександрівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

87

 

Геологія моря

Костючик Євген Ігорович

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

81,5

 

Адміністративно-територіальний устрій

Панченко Владислав Сергійович

Запорізький національний університет

78,5

 

ГІО436

Олійников Іван Андрійович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

76,5

 

Басейнові системи

Перепелиця Вікторія Сергіївна

Національний університет біоресурсів та природокористування

73,5

 

3112BDB

Венгрин Дар’я Володимирівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

65,5

 

Сталий розвиток туризму

Ельмурзаєва Мадіна Еліманівна

Запорізький національний університет

65

 

Che Guevara

Лозова Людмила Вікторівна

Херсонський державний університет

64,5

 

Вітер Одещини

Попова Лідія Олегівна

Одеський екологічний університет

64

 

Молодь і туризм

Логвиненко Тетяна Ігорівна

Криворізький державний педагогічний університет

63,5

 

Природний потенціал

Гупало Світлана Олексіївна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

62

 

Етнос

Колос Анастасія Юріївна

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

60

 

Синевир

Качмар Наталія Іванівна

Ужгородський національний університет

59,5

 

Lucifer

Вершок Тетяна Олександрівна

Одеський екологічний університет

59

 

Шіне УСГ

Довгаль Богдан Миколайович

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

59

 

Історія географії

Козаченко Юлія Миколаївна

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

58,5

 

Перший пролісок

Кручина Катерина Русланівна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

57

 

Воля

Бердник Анна Олександрівна

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

56

 

Енергетика Причорномор’я

Скляров Олександр Андрійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

55,3

 

Ресурсний потенціал

Шульга Жанна Анатоліївна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

54

 

Освіта12

Сазонова Анастасія Михайлівна

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

54

 

Сільські території

Цуз Ольга Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

53,5

 

Прогнозуємо!

Ємільянова Катерина Борисівна

Одеський екологічний університет

52,5

 

SVIT

Полудняк Анастасія Василівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

52

 

Green marketing

Галиця Богдана Володимирівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

51

 

Тиса

Шароді Юлія Василівна

Ужгородський національний університет

50,5

 

Говерла

Чонка Наталія Василівна

Ужгородський національний університет

48,5

 

Дегуміфікація ґрунтів

Шешоліна Поліна Юріївна

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

48,5

 

Гіпаніс

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

47,5

 

Україна-ННД

Моргацький Владислав Миколайович

Львівський національний університет імені Івана Франка

47

 

Звуковий ландшафт

Медведський Ростислав Станіславович

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

46

 

Країни на воді

Кудашева Ліліана Володимирівна

Криворізький державний педагогічний університет

45,5

 

Глобалізація

Бахновська Олена Сергіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

44,5

 

Зміна динаміки

Нос Аріна Олексіївна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

36,5

 

Фіторемедіація

Шолохова Анастасія Сергіївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

36

 

Дністер

Загрійчук Володимир Федорович

Львівський національний університет імені Івана Франка

34

 

ГГБЖР Вінницька обл

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

32,5

 

Сільський туризм

Кучер Максим Миколайович

Житомирський національний агроекологічний університет

31

 

Якість життя

Мірошниченко Дарина Миколаївна

Запорізький національний університет

25,5

 

КЮНДОГ ГОРДРЕВІН

Юкал Діана Олександрівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

0

Знято з розгляду

(пункт 6, пункт 7 Положення)

 

Aqua vita

Шелест Яна Леонідівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

0

Знято з розгляду

(пункт 6, пункт 7 Положення)

  1. Список запрошених осіб для участі у підсумковій науково-практичній конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Освіта» спеціальності «Географія»

Шифр роботи

П.І.Б.

ВНЗ

Науковий керівник

1

Антропоген етапність

Бончковський Олександр Сергійович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Герасименко Наталія Петрівна, д.геогр.н., професор

2

O ESTESTVENNOM

Маркелюк Анастасія Василівна

Херсонський державний університет

Гоманюк Микола Анатолійович, к.соц.н., доцент

3

Духовний скарб

Кісіль Роман Володимирович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Костащук Іван Іванович, к.геогр.н., доцент

4

Антарктида

Остапенко Юлія Вікторівна

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

Вішнікіна Любов Петрівна, к.пед.н., доцент

5

Мегаполіс

Слівінська Анна Сергіївна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Воловик Володимир Миколайович, д.геогр.н., професор

6

Все повторюється

Вульчин Марія Валеріївна

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Воловик Людмила Михайлівна, к.геогр.н., доцент

7

Слова полова

Якімова Тетяна Олександрівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Козинська Ірина Петрівна, к.геогр.н., доцент

8

Геологія моря

Костючик Євген Ігорович

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Прохорова Лариса Анатоліївна, к.геол.н., доцент

9

Солов’ясник

Швайко Володимир Миколайович

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Зеленська Любов Іванівна, д.пед.н., професор

10

Адміністративно-територіальний устрій

Панченко Владислав Сергійович

Запорізький національний університет

Горошкова Лідія Анатоліївна, д.е.н., професор

11

ГІО436

Олійников Іван Андрійович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Сінна Олена Іванівна, к.геогр.н., доцент

12

Басейнові системи

Перепелиця Вікторія Сергіївна

Національний університет біоресурсів та природокористування

Ковальчук Іван Платонович, д.геогр.н., професор

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1