Акредитація та ліцензування

Акредитація та ліцензування

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010101 "Дошкільна освіта" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030301 "Українська мова та література" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.01010201 "Початкова освіта" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини» напряму підготовки 8.01020101 "Фізичне виховання" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0203 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.02030201 "Гуманітарні науки (Історія)" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0401 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 8.04010201 "Природничі науки (Біологія)" освітнього рівня "магістр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (Економіка)" освітнього рівня "бакалавр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (Охорона праці)" освітнього рівня "бакалавр"

Висновок експертної комісії МОН України за галуззю знань 0301. Соціально-політичні науки з напряму підготовки 6.030104 "Політологія"* освітнього рівня "бакалавр" 

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1