Накази

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

 університет імені Григорія Сковороди»

 

НАКАЗ

09.02.2016р.                                                                                            № 18

 

Про організацію та проведення другого семестру

2015 - 2016 навчального року

 

         З метою організованого початку та проведення другого семестру 2015-2016 навчального року

НАКАЗУЮ:

 1. Встановити наступний графік навчального процесу у другому семестрі 2015-2016 навчального року для студентів денної форми навчання:

15.02.2016р. - 26.02.2016р. – організація та проведення теоретичного навчання (начитка лекційних курсів);

29.02.2016р. – 31.05.2016р. – організація та проведення теоретичного та практичного навчання для студентів 1, 2, 3, 6 курсів;

29.02.2016р. – 14.05.2016р. – організація та проведення теоретичного та практичного навчання для студентів випускових 4,5 курсів;

01.06.2016р. – 17.06.2016р. - організація та проведення підсумкового тестового контролю для студентів 1, 2, 3, 6 курсів;

16.05.2016р. – 31.05.2016р. - організація та проведення підсумкового тестового контролю для студентів випускових 4,5 курсів;

01.06.2016р. – 04.06.2016р. – ліквідація академічної заборгованості для студентів випускових 4,5 курсів (1, 2 етап);

21.06.2016р. - 24.06.2016р. – ліквідація академічної заборгованості (1 етап) для студентів 1, 2, 3, 6 курсів;

25.08.2016р. – 27.08.2016 – ліквідація академічної заборгованості (2 етап) для студентів 1, 2 ,3 ,6 курсів;

06.06.2016р. - 25.06.2016р. – державна атестація студентів випускових 4,5 курсів;

30.06.2016р. – закінчення навчального року;

01.07.2016р. – 31.08.2016р. – літні канікули.

 1. Встановити наступний графік навчального процесу в другому семестрі 2015-2016 навчального року для студентів заочної форми навчання:

відповідно до графіків сесій на 2 семестр (лютий – квітень 2016р.) – організація та проведення теоретичного та практичного навчання та робота у модульному середовищі;

травень 2016р. – державна атестація студентів 4, 5 курсів;

перші три дні весняної сесії – ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля (2 етап першого семестру);

останні три дні весняної сесії – ліквідація академічної заборгованості з практичного модуля за 2 семестр (1 етап);

5 днів після весняної сесії та за 10 днів до державної атестації – ліквідація заборгованості з теоретичного модуля (1 та 2 етапи) для випускових курсів;

період оглядових лекцій до державної атестації 2016р. – ліквідація заборгованості з практичного модуля випускових курсів (2 етап);

13.06.2016р. – 30.06.2016р. – ліквідація академічної заборгованості з теоретичного модуля (1 етап) для студентів 1, 2, 3, 6 курсів;

08.08.2016р. – 20.08.2016р. – ліквідація академічної заборгованості з теоретичного модуля (2 етап) для студентів 1, 2, 3, 6 курсів;

22.08.2016р. – 31.08.2016р. – ліквідація заборгованості з практичного модуля (2 етап) для студентів 1, 2, 3, 6 курсів.

 1. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти забезпечити інформованість студентів про організацію та проведення другого семестру 2015-2016 навчального року та об'єктивність і достовірність результатів поточної успішності за семестр.
 2. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти, професорсько-викладацькому складу кафедр неухильно дотримуватися нормативно-правових документів, які регламентують діяльність університету та навчально-виховного процесу та забезпечити виконання антикорупційних заходів у сфері вищої освіти.
 3. Комп'ютерне тестування з теоретичного модуля навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання виставляти в розклад по закінченню його вивчення за єдиним розкладом, складеним Центром тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг на основі подань деканів факультетів та завідувача відділенням післядипломної освіти.
 4. Ліквідацію академічної заборгованості студентами денної форми навчання провести відповідно наказу по університету за єдиним розкладом, складеним Центром тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг на основі подань деканів факультетів та завідувача відділенням післядипломної освіти.
 5. Центру тестових технологій і моніторингу якості освітніх послуг забезпечити контроль за організацією і об’єктивністю проведення комп’ютерного тестування та ліквідації академзаборгованості теоретичного модуля атестації студентів за ІІ семестр 2015-2016н.р.
 6. Деканам факультетів та завідувачу відділення післядипломної освіти забезпечити формування реєстрів призначення академічних стипендій до 05.07.2016 року.
 7. Деканам факультетів, завідувачу відділення післядипломної освіти забезпечити перевід студентів на наступний курс (рік навчання) до 1 липня – перший етап, до 1 вересня – другий етап.
 8. Завідувачам кафедр до 02.05.2016 року провести засідання, на яких розглянути питання підготовки до проведення атестації студентів за другий семестр, відповідно нормативних документів.
 9. Деканам факультетів та завідувачу відділення післядипломної освіти забезпечити контроль за своєчасним виконанням навчальних планів та навчально-педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом університету за ІІ семестр та 2015-2016 навчальний рік вцілому.
 10. Звіти про виконання навчально-педагогічного навантаження професорсько-викладацьким складом за ІІ семестр та за 2015-2016 навчальний рік подати у навчальний відділ до 14 червня 2016 року.
 11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора В.Ф.Хомича та начальника навчально-виробничого відділу А.І.Брехунця.

Ректор                                                                                   В.П.Коцур

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1