ПОЛОЖЕННЯ

Положенняпро здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра)  з іншої галузі знань та спеціальності

 

Положення про організацію освітнього процесу 

 

Положення про організацію та проведення індивідуальних занять студентів денної форми навчання

 

Положення про академічну мобільність студентів

 

Положення про  порядок і методику оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу

 

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

 

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності  та якості вищої освіти 

 

Положення про порядок та умови організації вивчення вибіркових дисциплін навчального плану напряму (спеціальності) підготовки фахівців 

 

 

 

 

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1