Атестація здобувачів вищої освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

Н А К А З

 

11.02.2015р.                                                                                           №17

 

Про атестацію здобувачів

вищої освіти

 

         Відповідно до листа МОН України від 20.01.2015р. №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу» та виконання рішення Вченої ради університету від 11.02.2015р. протокол № 6

Н А К А З У Ю:

1. Ввести в дію Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (далі Положення), починаючи з 2015р.

         2. Деканам факультетів (Боголіб Т.М., Гончаренку О.М., Дем'яненку Б.Л., Ігнатенко Н.В., Куйбіді В.В., Свириденко О.М., Яценко Л.В.), завідувачу відділення післядипломної освіти (Білобровко Т.І.) та керівнику навчально-виробничого відділу (Брехунцю А.І.) забезпечити організацію та проведення атестації здобувачів вищої освіти відповідно до Положення, починаючи з 2014/2015 навчального року.

         3. Деканам факультетів (Боголіб Т.М., Гончаренку О.М., Дем'яненку Б.Л., Ігнатенко Н.В., Куйбіді В.В., Свириденко О.М., Яценко Л.В.), завідувачу відділення післядипломної освіти (Білобровко Т.І.) забезпечити інформування професорсько-викладацького та студентського складу з Положенням.

         4. Керівнику інформаційного відділу (Якубі В.В.) розмістити Положення та цей наказ на сайті університету.

         5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Хомича В.Ф.

 

Ректор                                                                                            В.П.Коцур

 

tempus 188x60 pedrpesacom баннер nodots   lWVYpU0C4wg  и т.д. 1