ПРО УНІВЕРСИТЕТ


Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний вищий навчальний заклад, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.

Сьогодні університет системно модернізується шляхом оновлення матеріально-технічної та навчально-лабораторної баз, застосування сучасних інформаційних технологій, модульного навчального середовища, формування потужного науково-методичного супроводу освітнього процесу.

Станом на квітень 2018 року на денній формі навчається 2 700 осіб, а на заочній формі – 1 943 особи.

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України університет щорічно покращує свої позиції: у 2017 р. посів 93 місце (2016 р. – 96, 2015 р. – 127 місце) серед 288 вищих освітніх закладів України. Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використовувалися найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації національні та міжнародні рейтинги вишів України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс».

Університету вдалося зберегти свої позиції на 123 місці  і в академічному рейтинзі «ТОП-200 Україна» за проектом ЮНЕСКО, що формується за показниками якості науково-педагогічного потенціалу, якості навчання та міжнародного визнання (123 – у 2016 р.; 124 – у 2015 р.; 129 – у 2014 р.;  134 – у 2013 р.) серед 200 кращих університетів України. Університет займає 8 місце серед педагогічних вишів України.

ОГОЛОШЕННЯ


08401, Україна, Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький,
вул. Сухомлинського, 30