До уваги вступників!

 

Поселення в гуртожитки студентів денної форми навчання відбуватиметься представниками деканату в період з 27.08 по 29.08.2014 року

 

     Відповідно до наказу МОН України №553 від 07.05.2014 року «Про зміни до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році» внесено зміни до Правил прийому до ДВНЗ "Переяслав–Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди" у 2014 році» 

Обсяг державне замовлення ОКР "бакалавр" Tr3

Обсяг державне замовлення ОКР "спеціаліст", ОКР "магістр"Tr3

Розподіл місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу за факультетами, мовами та профілями навчання Tr3

Розподіл місць державного замовлення у межах ліцензованого обсягу ОКР "магістр" Професійна освіта Tr3

Квоти цільового прийому до ВНЗ (сільська молодь)Tr3

Список осіб рекомендованих до участі в конкурсному відборі Tr3

Зміни до розподілу обсягу державного замовлення у 2014 році на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра у вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН

 

Наказ Міністерства від 21.08.2014 № 948 "Про затвердження змін до розподілу обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОН, для державних потреб у 2014 році"

 

 

Списки рекомендованих та рейтинги за напрямами підготовки

 

Накази про зарахування

 

 

 

Університетські новини

Пред След